Bộ Giáo dục nhắc địa phương giám sát lạm thu đầu năm học

24/08/2011 06:50 PV
(GDVN) - Để chống lạm thu đầu năm học mới, Bộ GD-ĐT có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý.

Để chống lạm thu đầu năm học mới, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, cụ thể như sau:

Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải thực hiện công khai mức học phí được quy định tại Thông tư số 09 của Bộ GD- ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như áo quần đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu học sinh, vở học tập mang tên trường...: các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.

Việc thu học phí và lệ phí tuyển sinh phải căn cứ vào các quy định đã được ban hành.

PV