Bộ Giáo dục phê duyệt tài liệu điều chỉnh sách Tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều

23/12/2020 15:54 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý phê duyệt phương án điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1- bộ Cánh Diều.

Trong văn bản gửi Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, sau chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 (Hội đồng thẩm định) đã rà soát tổng thể nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều, xem xét nghiên cứu các phản ánh của dư luận, tổ chức đối thoại với tác giả và nhà xuất bản để thống nhất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thẩm định bản mẫu.

Bộ phê duyệt tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Cánh Diều

Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhà xuất bản được điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách theo bản mẫu "Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều".

So với tài liệu nhà xuất bản đăng tải ngày 14/11 để xin ý kiến dư luận, tài liệu lần này được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt có một số điểm khác.

Đây là một trong 12 bài đọc được thay thế

Về ngữ liệu, có 12 bài đọc được thay thế. Trước đó, ở tài liệu để xin ý kiến, chỉ có 11 bài, được ghi là "bài đọc bổ sung" chứ không phải "thay thế". Ngoài ra, điều chỉnh từ ngữ ở 14 trang sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương cung cấp tài liệu này đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều.

Thùy Linh