Toàn bộ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

16/11/2020 05:50
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công khai tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều để xin góp ý.

Tài liệu này được đăng tải trên trang lưu trữ phiên bản điện tử các cuốn trong bộ sách Cánh Diều lớp 1. Theo đó, tài liệu gồm 12 trang với 2 nội dung chính gồm:

Phần I: Giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng thay thế các bài đọc chưa phù hợp.

Phần II: Hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài.

Nhà xuất bản và các tác giả mong tiếp tục nhận được ý kiến xây dựng từ các cơ sở giáo dục và độc giả.

Cụ thể, trong tài liệu điều chỉnh đưa ra 11 bài đọc bổ sung cho 11 bài bị cho là không phù hợp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chỉnh sửa bổ sung, cùng nhiều điều chỉnh liên quan đến từ ngữ trong các bài học.

Toàn bộ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều ảnh 1

Danh sách các bài đọc được bổ sung (ảnh chụp màn hình)

Cụ thể như sau:

Toàn bộ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều ảnh 2

với bài tập đọc "Cua, cò và đàn cá" (1) và (2), nhóm biên soạn sách đã thêm 2 bài đọc khác để bổ sung là "Kết bạn" và "Hồ sen" (ảnh chụp màn hình)

Toàn bộ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều ảnh 3

Bài đọc Ve và gà (2) từng gây tranh cãi được nhóm biên soạn giới thiệu bài Chăm bà để giáo viên sử dụng thay thế. Bài "Quạ và chó" được bổ sung thêm bài "Phố Thợ Nhuộm" (ảnh chụp màn hình)

Toàn bộ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều ảnh 4

Bài "Hai con ngựa" (1, 2) được thay thế bằng bài "Mẹ thật là ấm" và "Sáng sớm trên biển" (ảnh chụp màn hình)

Toàn bộ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều ảnh 5

Bài "Lừa, thỏ và cọp" (1,2) được thay thế bằng bài "Bạn của Hà" và "Ông bà em"

Toàn bộ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều ảnh 6

Bài "Ứớc mơ của tảng đá" (1,2) được thay thế bằng bài "Mưa" và "Lịch bàn"

Với những ngữ liệu bổ sung này, giáo viên có thể thay thế để giảng dạy cho phù hợp.

Thùy Linh