Bộ Giáo dục sắp bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng và hơn 28.000 giáo viên cốt cán

31/08/2019 06:25 Thùy Linh
(GDVN) - Theo kế hoạch, tháng 9 Bộ sẽ bắt đầu triển khai bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và các tổ trưởng tổ chuyên môn; hết tháng 10 sẽ hoàn thành.

Liên quan đến hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, phó giáo sư Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết:

Việc triển khai bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp sở/phòng giáo dục và đào tạo, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán sẽ được tiến hành đồng thời trong tháng 9, tháng 10 tới.

Ông Nguyễn Xuân Thành cho biết, sau khi bồi dưỡng các báo cáo viên nguồn vào tháng 4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai bồi dưỡng cho 800 giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt.

Hoạt động này đã hoàn thành và hiện đang hoàn thiện nội dung bồi dưỡng online trên mạng.

Theo kế hoạch, tháng 9 tới sẽ bắt đầu triển khai bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và các tổ trưởng tổ chuyên môn; hết tháng 10 sẽ hoàn thành.

Việc triển khai bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp sở/phòng được triển khai ở 4 khu vực trên toàn quốc; bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn thực hiện ở 7 địa điểm trên toàn quốc; bảo đảm thuận lợi cho các thầy cô đến tham dự.

Đồng thời trong tháng 9, 10 cũng triển khai bồi dưỡng cho 4.000 hiệu trưởng và hơn 28.000 thầy cô là giáo viên cốt cán.

Theo kế hoạch, tháng 9 Bộ sẽ bắt đầu triển khai bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và các tổ trưởng tổ chuyên môn; hết tháng 10 sẽ hoàn thành. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Ông Thành tiết lộ thêm, các đơn vị được giao nhiệm vụ tập huấn là 7 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý Giáo dục theo từng khu vực; mỗi đơn vị phụ trách một số tỉnh, tức chỉ đảm nhận từ 3 - 4 nghìn học viên trong thời gian khoảng hơn 2 tháng.

Cần nhấn mạnh, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) chú trọng tới triển khai bồi dưỡng tại chỗ, tức là tại nhà trường.

Thầy cô là giáo viên cốt cán được bồi dưỡng ở cấp Trung ương khi đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận; sau đó tham gia hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cũng như hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn liên tục tại địa phương và các nhà trường.

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường đi vào nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các video, tài liệu đã được đưa lên mạng, lúc đó, vai trò tự học của giáo viên rất quan trọng.

Còn giáo viên cốt cán đóng vai trò như người hỗ trợ, chủ trì các thảo luận trong tổ chuyên môn, trong trường, trong cụm trường.

Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn lựa chọn giáo viên cốt cán cũng như tổ chức bồi dưỡng giáo viên. Trong đó quy định rất rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Các địa phương cứ theo đó thực hiện.

Thùy Linh