Bộ Giáo dục xin thêm 10 ngày để rà soát việc công nhận giáo sư, phó giáo sư

21/02/2018 16:42 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 20/2/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có văn bản số 634/BGDĐT-VP về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1418/VPCP-KGVX ngày 8/2/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Ngày 9/2/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã có công văn số 589/BGDĐT-VP gửi các Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành yêu cầu tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành, báo cáo Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 18/2/2017. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát đến hết ngày 28/2/2018. (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành phải báo cáo Hội đồng chức danh nhà nước cương quyết không công nhận. 

Thực hiện ý kiến của đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, Thường trực các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành đã khẩn trương rà soát hồ sơ ứng viên, trong đó tập trung rà soát các vấn đề mà dư luận đặt ra liên quan tới việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. 

Tuy nhiên, do thời gian yêu cầu rà soát trùng với thời gian nghỉ tết nguyên đán nên để đảm bảo sự khách quan, công bằng, đúng quy định trong quá trình rà soát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát đến hết ngày 28/2/2018.

Linh Hương