Bộ Giáo dục yêu cầu cung cấp kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5

13/05/2020 10:55 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 12/5, Bộ Giáo dục gửi công văn tới Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Theo thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 30/01/2020, các cơ sở giáo dục phổ thông phải công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng.

Bộ Giáo dục yêu cầu cung cấp kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5 (Ảnh: Thùy Linh)

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ triển khai Chương trình phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hoàn tất việc công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng vào năm học 2020-2021.

Các sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 từ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin đến các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước ngày 20/5/2020.

Qua đó để phối hợp triển khai việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và triển khai kế hoạch phát hành nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa  cho năm học 2020-2021.

Bộ cũng yêu cầu các sở báo cáo số lượng sách giáo khoa lớp 1 dự kiến được sử dụng vào năm học 2020-2021 đối với từng đầu sách.

Linh Hương