Bộ trưởng Nhạ có công điện về việc tổ chức kỳ thi quốc gia 2019

19/06/2019 09:49 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Nhạ vừa có công điện gửi giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm tham gia tổ chức kỳ thi quốc gia 2019.

Theo đó, công văn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký ngày 18/6 nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự tham gia tích cực của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (các cơ sở đào tạo) trong việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Để Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc/hiệu trưởng các cơ sở đảo tạo nâng cao tính thần trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo tô chức thực hiện tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thị;

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thị, chấm thi, thanh tra thi, đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (Quy chế thi);

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi quốc gia 2019 (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đồng thời, phối hợp với các địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại, ăn ở cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về làm thi tại địa phương.

Thứ hai, cử cán bộ đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng, nắm vững về quy trình, kỹ thuật, làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan tham gia Ban chấm thi trắc nghiệm;

Chuẩn bị kỹ và thực hiện công tác chấm thi, chấm phúc khảo các môn trắc nghiệm theo đúng Quy chế thi, đảm bảo khách quan, trung thực, đúng tiến độ, đúng quy định theo sự chỉ đạo thống nhất của của Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia. 

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương để thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thị, kịp thời khắc phục khó khăn, bắt cập và xử lý sự có bất thường (nếu có) theo quy định và theo thâm quyền;


Thay đổi toàn bộ quy trình chấm bài trắc nghiệm Thi quốc gia

Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của ngành Công an để kịp thời phát hiện mọi hành vi tiêu cực, vi phạm Quy chế thi, ngăn chặn việc đưa các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nơi chấm thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng với mục đích gian lận, đảm bảo kỷ cương và công bằng của Kỳ thi.

Thứ tư, trong thời gian tổ chức Kỳ thi, chấm thi, thủ trưởng các cơ sở đào tạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ của đơn vị được phân công;

Xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi; thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia về tình hình tổ chức Kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh (nếu có).

Kết quả tham gia tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa phương là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo năm 2019.

Thùy Linh