Các trường ở Hải Phòng được giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 mới

23/12/2019 09:16 LÃ TIẾN
(GDVN) - Bốn bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu tới các trường học tại Hải Phòng.

Ngày 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dự hội thảo có các trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên phụ trách giáo dục của Sở; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của 100% trường tiểu học trên địa bàn và 15% khối trưởng khối 1 (dự kiến cho năm học 2020-2021) của các trường tiểu học.

Bốn bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới được giới thiệu đến các trường tại Hải Phòng (Ảnh: LÃ Tiến)

Thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt và công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong số 32 tên sách giáo khoa được phê duyệt có 24 tên sách thuộc 4 bộ sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu những bộ sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, như: các bộ sách khoa học (kết nối tri thức với cuộc sống; cùng học để phát triển; vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục); các bộ sách Toán, Âm nhạc, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội và Hoạt động trải nghiệm.

Các đại biểu thảo luận về những điểm mới trong 4 bộ sách giáo khoa (Ảnh: LT)

Theo đó, các chủ biên, tác giả và các đại biểu trao đổi làm rõ những điểm mới trong những bộ sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

Chia sẻ những nỗ lực, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chủ biên, tác giả, biên tập viên, họa sĩ trong quá trình biên soạn; tiếp thu những ý kiến đóng góp để nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thành bộ sách…

Theo các tác giả tham gia viết 4 bộ sách, các bộ sách đều có nhiều ưu việt, thiết kế khoa học, trình bày đẹp, phù hợp với lứa tuổi.

Đồng thời có sự kết nối kiến thức giữa sách và cuộc sống; có sự kết nối giữa các môn học khác nhau trong cùng một bộ sách.

Lãnh đạo các trường học nghiên cứu bộ sách giáo khoa mới (Ảnh: LT)

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, để chuẩn bị biên soạn những bộ sách trên, Nhà xuất bản đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, tài lực, mời đội ngũ tác giả giảng viên, họa sĩ hàng đầu làm nên các bộ sách.

Bộ sách khối 1 này được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành hướng tới mục tiêu phục vụ học sinh mọi miền của đất nước.

Theo ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, từ những chia sẻ của những tác giả tham gia viết 4 bộ sách, sở và phòng Giáo dục các quận, huyện sẽ hướng dẫn các trường tiểu học nghiên cứu từng bộ sách;

Sau đó các nhà trường sẽ lựa chọn bộ sách phù hợp nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học tại mỗi địa phương để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp một năm học 2020-2021.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, sau hội thảo, sở sẽ tổ chức hội thảo lần 2 để lắng nghe ý kiến của các tác giả tham gia viết 8 bản sách lớp 1 của các nhà xuất bản khác đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc chọn sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại Hải Phòng sẽ căn cứ theo các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

LÃ TIẾN