Cách đơn giản nhất để chống lạm thu

01/08/2018 06:26 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Việc đưa Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT đến với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh chính là chìa khóa đơn giản nhất để chống lạm thu trong trường học.

LTS: Vấn nạn lạm thu trong trường học đã trở thành nỗi bức xúc của nhiều phụ huynh.

Trong bài viết này, thầy giáo Sơn Quang Huyến chỉ ra một biện pháp đơn giản để chống lạm thu.

Toà soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.

Lạm thu đã đưa không ít hiệu trưởng vào vòng lao lý. Thế nhưng lạm thu vẫn hiện diện công khai ở mọi miền đất nước. 

Năm học mới đang đến, cha mẹ học sinh lại đang chuẩn bị đối mặt với nạn lạm thu mới. 

Phần lớn các hiệu trưởng lạm thu đã bị vạch mặt, chỉ tên đều núp bóng Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Vì thế, không ít ý kiến đề nghị giải tán, bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường học. 

Của đáng tội, Ban đại diện cha mẹ học sinh không làm chuyện mà Ban bị chỉ trích, chỉ vô tình Ban bị kẻ xấu lợi dụng, đưa vào tròng. 

Vấn nạn lạm thu trong trường học khiến nhiều cha mẹ học sinh bức xúc. Ảnh minh hoạ trên Báo Hà Tĩnh.

Các hiệu trưởng lạm thu khai thác sự thiếu hiểu biết về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của các thành viên trong Ban, để phục vụ cho ý đồ lạm thu của mình.

Các kế hoạch lạm thu đã được soạn sẵn, trưởng ban đại diện ký, tuyên truyền vận động đến cha mẹ học sinh trong cuộc họp đầu năm.

Thế là Ban phải chịu trách nhiệm trước dư luận, đúng là “quýt làm, cam chịu”.

Để chống lạm thu, đã có Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 07/11/2012.

Thế nhưng, nạn lạm thu không hề giảm, mà có chiều hướng gia tăng, tinh vi hơn, có kịch bản chung là nhờ Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản “tự nguyện” còn chi là quyền của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nào thì Ban đại diện phụ huynh đấy

Điểm c, khoản 2, điều 8, chương II của thông tư quy định:

Phụ huynh học sinh có quyền từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện. 

Điều 6, chương II, của thông tư đã quy định rõ nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tuyệt đối không đề cập đến việc vận động người học, cha mẹ người học đóng các khoản ngoài quy định của nhà nước. 

Vì vậy Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đứng ra lập kế hoạch (kể cả ký khi kế hoạch không phải do mình lập ra), vận động cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp. 

Mặt khác, điểm 4, khoản 2, điều 10, chương II quy định rõ : 

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Lạm thu là lừa đảo học trò và cha mẹ các em, không gì biện minh được

Một khi thành viên của Ban đại diện cha mẹ học sinh biết được nhiệm vụ, quyền hạn của họ, thì các hiệu trưởng lạm thu khó mà dùng Ban đại diện cha mẹ học sinh làm bình phong tham nhũng cho mình được. 

Chính sự thiếu hiểu biết, bị lợi dụng, Ban đại diện cha mẹ học sinh vô hình trung đã làm cho nạn tham nhũng trong trường học trở nên trầm trọng, góp phần không nhỏ trong sự đánh sập niềm tin của nhân dân với giáo dục.

Thành viên của Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, thế nhưng nếu hiểu biết hơn về điều lệ hoạt động của mình sẽ góp phần vào thành công giáo dục của địa phương, trong đó có con em mình. 

Như vậy, việc đưa Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT đến với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh chính là chìa khóa đơn giản nhất để chống lạm thu trong trường học.                                                                

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-55-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-Ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-132369.aspx

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Con-bao-nhieu-Hieu-truong-co-nguy-co-vuong-vong-lao-ly-post180447

https://baomoi.com/vi-dong-tien-sai-trai-nhung-hieu-truong-nay-da-vuong-vong-lao-ly/c/26609757.

Sơn Quang Huyến