Chấm dứt việc đặt tên trường Trung cấp, Cao đẳng ‘bát nháo’ để hút thí sinh

09/04/2021 06:01 Trần Phương
GDVN- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có dự thảo Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng và Trung cấp.

Theo văn bản số 303/TCGDNN-PCTT và 302/TCGDNN-PCTT về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường Cao đẳng và Trung cấp của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có quy đinh cụ thể về nguyên tắc đặt tên trường.

Việc quy định cụ thể này kỳ vọng sẽ chấm dứt việc đặt tên trường không đúng bản chất, gây mập mờ, hiểu nhầm cho phụ huynh và thí sinh sẽ được chấm dứt.

Các trường Trung cấp, Cao đẳng phải có tên rõ ràng, không gây hiểu nhầm đồng thời được quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo chương trình chất lượng cao. Ảnh minh hoa: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Việc đặt tên trường phải rõ ràng, không gây hiểu sai về tổ chức hoạt động của nhà trường, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không gây nhầm lẫn về thứ hạng các trường.

Cụ thể, tại điểm e, điều 4 của dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường Trung cấp và Thông tư quy định điều lệ trường Cao đẳng đều nêu: yêu cầu đặt tên trường bằng tiếng Việt phải có cụm từ xác định loại trường (trường cao đẳng, cao đẳng cộng đồng, trường trung cấp).

Phải có cụm từ xác định loại hình, lĩnh vực hoặc nhóm ngành, nghề đào tạo chính (nếu cần), cụm từ xác định chất lượng, đẳng cấp (nếu cần). Tên trường không được trùng với tên của trường Cao đẳng đã thành lập trước đó…

Ở nguyên tắc cụm từ xác định tên riêng, có thể đặt tên địa phương, tên danh nhân văn hóa, tên danh nhân lịch sử, tên cá nhân, tên tổ chức. Đặc biệt cụm từ xác định tên địa phương phải gắn với nơi đặt trụ sở chính của trường.

45 trường cao đẳng đào tạo 22 nghề theo chuẩn quốc tế
45 trường cao đẳng đào tạo 22 nghề theo chuẩn quốc tế

Theo quy định mới này, sẽ có nhiều trường cao đẳng, trung cấp phải đặt lại tên đúng với thực tế, chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Ví dụ như trường ở địa phương này không được lấy địa phương khác để đặt tên.

Nếu dự thảo này được thông qua, sẽ chấm dứt tình trạng các trường đặt tên chưa đúng bản chất hoạt động, tạo sự nhầm lẫn cho người học.

Cũng theo Dự thảo thông tư mới của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, quyền tự chủ của trường cao đẳng thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục Nghề nghiệp còn Trường Trung cấp thực hiện theo quy định tại điều 23 cua Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

Dự thảo thông tư mới cũng đề xuất nhà trường được quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo chương trình chất lượng cao.

Trần Phương