Chi tiết bảng lương giáo viên, giảng viên thời gian tới

30/11/2019 06:18 Cao Nguyên
(GDVN) - Lương giáo viên mầm non, tiểu học, trung học, giảng viên tăng nhiều từ thời điểm 01/7/2020.

Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020.

Từ 1/7/2020, lương giáo viên mầm non, tiểu học, trung học, giảng viên được điều chỉnh. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cụ thể, giáo viên, giảng viên ở các đơn vị sự nghiệp công lập được được hưởng tiền lương, số tiền lương tăng thêm theo bậc (chúng tôi chỉ đưa ra một số bậc lương tương ứng) từ 1/7/2020 như sau:

BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/7/2020

Bậc 1

Bậc 3

Bậc 5

Bậc 7

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 12

Giáo viên trung học cao cấp

Hệ số lương

4.00

4.68

5.36

6.04

Tiền lương

6,400,000

7,488,000

8,576,000

9,664,000

Số tiền lương tăng thêm

440,000

514,800

589,600

664,400

Giáo viên trung học

Hệ số lương

2.34

3.00

3.66

4.32

4.98

Tiền lương

3,744,000

4,800,000

5,856,000

6,912,000

7,968,000

Số tiền lương tăng thêm

257,400

330,000

402,600

475,200

547,800

Giáo viên tiểu học cao cấp

Hệ số lương

2.34

3.00

3.66

4.32

4.98

Tiền lương

3,744,000

4,800,000

5,856,000

6,912,000

7,968,000

Số tiền lương tăng thêm

257,400

330,000

402,600

475,200

547,800

Giáo viên mầm non cao cấp

Hệ số lương

2.34

3.00

3.66

4.32

4.98

Tiền lương

3,744,000

4,800,000

5,856,000

6,912,000

7,968,000

Số tiền lương tăng thêm

257,400

330,000

402,600

475,200

547,800

Giáo viên trung học cơ sở chính

Hệ số lương

2.34

3.00

3.66

4.32

4.98

Tiền lương

3,744,000

4,800,000

5,856,000

6,912,000

7,968,000

Số tiền lương tăng thêm

257,400

330,000

402,600

475,200

547,800

Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)

Hệ số lương

2.10

2.72

3.34

3.96

4.58

4.89

Tiền lương

3,360,000

4,352,000

5,344,000

6,336,000

7,328,000

7,824,000

Số tiền lương tăng thêm

231,000

299,200

367,400

435,600

503,800

537,900

Giáo viên tiểu học

Hệ số lương

1.86

2.26

2.66

3.06

3.46

3.66

4.06

Tiền lương

2,976,000

3,616,000

4,256,000

4,896,000

5,536,000

5,856,000

6,496,000

Số tiền lương tăng thêm

204,600

248,600

292,600

336,600

380,600

402,600

446,600

Giáo viên mầm non

Hệ số lương

1.86

2.26

2.66

3.06

3.46

3.66

4.06

Tiền lương

2,976,000

3,616,000

4,256,000

4,896,000

5,536,000

5,856,000

6,496,000

Số tiền lương tăng thêm

204,600

248,600

292,600

336,600

380,600

402,600

446,600

Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn

Hệ số lương

1.65

2.01

2.37

2.73

3.09

3.27

3.63

Tiền lương

2,640,000

3,216,000

3,792,000

4,368,000

4,944,000

5,232,000

5,808,000

Số tiền lương tăng thêm

181,500

221,100

260,700

300,300

339,900

359,700

399,300

Giảng viên

Hệ số lương

2.34

3.00

3.66

4.32

4.98

Tiền lương

3,744,000

4,800,000

5,856,000

6,912,000

7,968,000

Số tiền lương tăng thêm

257,400

330,000

402,600

475,200

547,800

Giáo sư- Giảng viên cao cấp

Hệ số lương

6.20

6.92

7.64

Tiền lương

9,920,000

11,072,000

12,224,000

Số tiền lương tăng thêm

682,000

761,200

840,400

Phó giáo sư- Giảng viên chính

Hệ số lương

4.40

5.08

5.76

6.44

Tiền lương

7,040,000

8,128,000

9,216,000

10,304,000

Số tiền lương tăng thêm

484,000

558,800

633,600

708,400

Ngoài ra, từ 01/12/2019, mọi viên chức ngành giáo dục đều được hưởng trợ cấp, phụ cấp khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng). (Điều 4)

Viên chức được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau (Điều 5):

- Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.


Bao giờ giáo viên sống được bằng lương và nghề nào mới là nghề chính?

Viên chức khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau (Điều 6): 

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách);

Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Ngoài ra, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn còn được trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; 

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu;

Được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình; Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, viên chức được phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế. (Điều 11)

Tài liệu tham khảo:

[1] //thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/25981/luong-giao-vien-mam-non-tieu-hoc-trung-hoc-tang-ky-luc-tu-01-7-2020?fbclid=IwAR2acc05ixvuuq6PJxnhLInQZv0vsFgO5qhqEw5LWkowMrmxPQz_so1dh9I

[2] //thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Nghi-dinh-76-2019-ND-CP-chinh-sach-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cong-tac-o-vung-kinh-te-dac-biet-kho-khan-330306.aspx

Cao Nguyên