Chính sách tiền lương giáo viên sẽ được thực hiện thế nào?

20/11/2019 06:18
Cao Nguyên
(GDVN) - Chính sách về tiền lương, trợ cấp ưu đãi cho giáo viên sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Tiền lương giáo viên sẽ được đảm bảo

Ngày 30/5/2019, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Bảng lương giáo viên từ 01/7/2020

Cụ thể, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm đủ giáo viên cho từng cấp học, môn học.

Đáng chú ý, Kết luận yêu cầu, hoàn thiện và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên và sinh viên các trường sư phạm, nhất là về tiền lương nhằm tạo động lực cho giáo viên an tâm công tác, thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm.

Biên soạn và triển khai sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, liên thông, thống nhất giữa các môn học, cấp học.

Hoàn thiện nội dung và ổn định phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, bảo đảm đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới.

Ngoài ra, Kết luận yêu cầu tăng cường đầu tư, phát triển nhanh trường, cụm lớp cho cấp học mầm non; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học ngày 2 buổi, nhất là ở vùng khó khăn, trước hết tập trung cho giáo dục mầm non, tiểu học.

Tăng cường sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học hiện đại.

Chính sách tiền lương giáo viên sẽ được thực hiện thế nào? ảnh 1
Sắp tới, chính sách tiền lương giáo viên sẽ được thực hiện thế nào? (Ảnh minh họa: VTV)

Bỏ phụ cấp thâm niên, giáo viên được hưởng thêm nhiều khoản tiền khác

Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục 2019 với nội dung bỏ phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 01/7/2020, tuy nhiên sẽ có các chính sách về tiền lương, trợ cấp ưu đãi khác áp dụng cho giáo viên trong thời gian tới.

Cụ thể, Luật Giáo dục 2019 được ban hành đã theo đúng tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương với nội dung bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

Theo quy định nêu trên, từ ngày 01/7/2020 (ngày Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực) thì giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Tuy nhiên, Nhà nước cũng quy định áp dụng một số chính sách mới về tiền lương, trợ cấp khác cho giáo viên, cụ thể:

Thực hiện xây dựng thang bảng lương mới bằng số tiền cụ thể, bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Được ưu tiên hưởng tiền đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Được xếp lương theo vị trí việc làm phù hợp và lao động nghề nghiệp.

Chính sách tiền lương giáo viên sẽ được thực hiện thế nào? ảnh 2
Từ 01/7/2020, lương giáo viên sẽ có những điểm mới nào?

Cùng với đó, giáo viên công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, công tác tại các trường chuyên biệt, trường năng khiếu, trường dành cho người khuyết tật… cũng sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chế độ tiền lương cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo có thể được chia làm 3 thang bảng lương theo vị trí việc làm.

Thang bảng lương thứ nhất dành cho Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo quản lí (với những người có hưởng hệ số lương phụ cấp chức vụ); thang bảng lương thứ 2 dành cho chuyên môn và thang bảng lương thứ 3 cho nhân viên.

Ngành giáo dục không có bảng lương riêng so với các ngành nghề khác, nhưng định vị các bậc lương theo thực tiễn trình độ đào tạo đã được nâng lên theo chuẩn yêu cầu.

Đây cũng là căn cứ để khởi đầu cho bậc lương ở bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Như vậy, mức lương đã được nâng lên so với hiện nay, nhất là những giáo viên mới vào ngành..

Tuy nhiên, chính sách về thang bảng lương mới cụ thể thế nào, thầy cô vẫn phải chờ đợi.

Tài liệu tham khảo:

[1] //www.danvan.vn/Home/Van-ban/Dang-Nha-nuoc/10117/Ket-luan-so-51-KLTW-ngay-3052019-cua-Ban-Bi-thu-ve-tiep-tuc-thuc-hien-Nghi-quyet-Hoi-nghi-Trung-uong-8-khoa-XI-ve-doi-moi-can-ban-toan

[2] //thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx

Cao Nguyên