Chi tiết lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội

01/09/2020 06:41 Tùng Dương
GDVN- Lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên địa bàn Thành phố Hà Nội vào sáng ngày 5/9/2020 tại các trường học và các cơ sở giáo dục. Nghiêm túc phòng chống dịch.

Quyết định số 3635/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ngày 19/8/2020 nêu rõ: Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/9/2020 (thứ Ba).

Lễ khai giảng thống nhất toàn thành phố được tổ chức vào ngày 5/9/2020 (Thứ bảy), với hình thức trực tiếp tại các trường học và các cơ sở giáo dục. Thời gian không quá 45 phút.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương