Chỉ tiêu các trường cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân năm 2016

29/08/2016 10:58 Linh Hương
(GDVN) - Dự kiến, từ 20-25/9, các trường Cao đẳng Công an nhân dân công bố điểm chuẩn, các trường Trung cấp công bố trong khoảng nửa đầu tháng 10.

Theo Cục Đào tạo, Bộ Công an, đầu tháng 9/2016, các trường Đại học, Học viện Công an nhân dân sẽ chuyển hồ sơ, dữ liệu cho các trường Cao đẳng, Trung cấp Công an nhân dân. 

Sau khi nhận được hồ sơ, dữ liệu, các trường Cao đẳng và Trung cấp Công an nhân dân sẽ kiểm dò cũng như xây dựng phương án điểm chuẩn.

Dự kiến, từ 20-25/9, các trường Cao đẳng Công an nhân dân công bố điểm chuẩn, các trường Trung cấp công bố trong khoảng nửa đầu tháng 10.

Chỉ tiêu các trường cao đẳng Công an nhân dân năm 2016 như sau: 

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: chỉ tiêu 100; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II: chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

Chỉ tiêu các trường cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân năm 2016 (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II
: Chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

Các trường Công an nhân dân đào tạo hệ trung cấp: 

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy:

- Đào tạo cho Công an: 300 chỉ tiêu; đào tạo cho dân sự 100 chỉ tiêu; xét tuyển khối A.

Đối với đào tạo cho lực lượng Công an: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển đào tạo hệ đại học của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có đăng ký nguyện vọng.

- Đối với đào tạo cho dân sự: Xét tuyển thí sinh khối A không trúng tuyển vào các trường trong và ngoài ngành Công an.

Điểm chuẩn chính thức của các trường khối Công an nhân dân năm 2016

(GDVN) - Ngày 15/8, Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn các trường CAND năm 2016.

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân: Chỉ tiêu 100; khối A, A1; Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển đào tạo hệ đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân có đăng ký nguyện vọng.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II
: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.

Hai trường khối công an công bố điểm trúng tuyển hệ dân sự

(GDVN) - Ngày 14/8, Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo điểm chuẩn tuyển sinh Hệ dân sự, Học viện an ninh nhân dân công bố điểm xét tuyển hệ dân sự.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III: Chỉ tiêu 50; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V
: Chỉ tiêu 100, khối A, A1, C, D1.

- Chuyên ngành cảnh sát giao thông đường thủy: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.

- Chuyên ngành khác: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.

Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.

Linh Hương