Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên 2013

06/02/2013 06:12 Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên
Mã tuyển sinh: CDB
Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh Điện Biên
Địa chỉ: Số 34 Phố 1- Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên
Website: www.dtec.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 300

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính ngân hàng
C340201 A,D1 100
Kế toán
C340301 A,D1 100
Chăn nuôi
C620105 A,B 50
Khoa học cây trồng
C620110 A,B 50

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh
 

Trần Trang