Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh phúc 2013

06/02/2013 06:14 Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh phúc đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh phúc
Mã tuyển sinh: CKA
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Website: www. vtec.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 800

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Kế toán
C513403 A,A1,D1 250
Công nghệ kĩ thuật điện
C515103 A,A1 50
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
C515102 A,A1 50
Dịch vụ thú y
C516402 A,B 50
Quản trị kinh doanh
C513401 A,A1,D1 150
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa.
C515103 A,A1 50
Truyền thông và Mạng máy tính
C514801 A,A1,D1 50
Ngành Tài chính – Ngân hàng
C513402 A,D1 50
Ngành Công nghệ - kỹ thuật ô tô
C515102 A 50
Ngành Chăn nuôi
C516201 A,B 50

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
Điều kiện ký túc xá:
chứa tối đa 750 HSSV
Trần Trang