Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Tài chính - Hải quan năm 2013

07/02/2013 16:41 Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan
Mã tuyển sinh: CTS
Tên tiếng Anh: The College of Finance and Customs
Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính
Địa chỉ: B2/1A Đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.tchq.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1600

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính – Ngân hàng
C340201 A,D1 500
Kế toán
C340301 A,D1 630
Hệ thống thông tin quản lý
C340405 A,D1 70
Quản trị kinh doanh
C340101 A,D1 300
Kinh doanh thương mại
C340121 A,D1 100
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang