Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 2013

04/02/2013 12:03 Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. 
Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội
Mã tuyển sinh: SKD
Tên tiếng Anh: Hanoi Academy of Theatre and Cinema
Năm thành lập: 1980
Cơ quanchủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: http://www.skda.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 397 (ĐH: 349, CĐ: 48)

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D510301 A 25
Công nghệ điện ảnh truyền hình
D210302 A 25
Biên đạo Múa
D210243 S 15
Huấn luyện Múa
D210244 S 15
Đạo diễn điện ảnh truyền hình
D210235 S 33
Quay phim điện ảnh - truyền hình
D210236 S 45
Lý luận phê bình điện ảnh truyền hình
D210231 S 12
Biên kịch điện ảnh truyền hình
D210233 S 18
Nghệ thuật nhiếp ảnh
D210301 S 25
Diễn viên sân khấu kịch hát
D210226 S 30
Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh (Sân khấu, Điện ảnh, Hoạt hình )
D210406 S 30
Đạo diễn Sân Khấu
D210227 S 15
Diễn viên kịch - điện ảnh
D210234 S 36

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Diễn viên sân khấu kịch hát
C210226 S 18
Công nghệ điện ảnh truyền hình ( hệ CĐ )
C210302 A 30
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang