Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Marketing 2013

30/01/2013 21:21 Kênh Tuyển sinh
Trường Đại học Tài chính Marketing vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013, theo đó, trường bổ sung một số ngành tuyển sinh khối A1 trong kỳ tuyển sinh ĐHCĐ năm nay.

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy năm 2013: 4000

NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

KHỐI

TUYỂN

BẬC ĐẠI HỌC

NGÀNH

GHI CHÚ

01

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

A,A1,D1

D340101

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị bán hàng

02

Ngành Quản trị khách sạn, gồm các chuyên ngành:

A,A1,D1

D340107

- Quản trị nhà hàng khách sạn

- Du lịch lữ hành

- Quản trị dịch vụ giải trí

03

Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành:

A,A1,D1

D340115

- Marketing tổng hợp

- Quản trị thương hiệu

04

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

A,A1,D1

D340116

05

Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành:

A,A1,D1

D340120

- Quản trị kinh doanh quốc tế

- Thương mại quốc tế

06

Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành ( khối A1)

A,A1,D1

D340201

- Tài chính doanh nghiệp

- Ngân hàng

- Thuế

- Hải quan

- Tài chính công

- Tài chính bảo hiểm và đầu tư

- Thẩm định giá

07

Ngành Kế toán: gồm các chuyên ngành ( Tuyển sinh khối A1)

A,A1,D1

D340301

- Kế toán doanh nghiệp

- Kiểm toán

08

Ngành Hệ thống thông tin quản lý,chuyên ngành Tin học kế toán

A,A1,D1

D340405

09

Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh

D1

D220201

10

Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành: gồm các chuyên ngành

A,A1,D1

D340103

Dự kiến

- Quản trị Lữ hành

- Quản trị Tổ chức sự kiện

11

Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống: gồm các chuyên ngành

A,A1,D1

D340109

Dự kiến

- Quản trị Ẩm thực

- Quản trị BAR

Kênh Tuyển sinh