Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cụ thể của các trường trên địa bàn Hà Nội

03/05/2019 11:24 Trinh Phúc
(GDVN) - Năm nay, Sở Giáo dục Hà Nội giao chỉ tuyển sinh lớp 10 cho 122 trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ tuyển mới 67.235 học sinh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có quyết định giao cho 4 trường trung học phổ thông chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp (trong đó hệ chuyên tuyển mới 1.750 học sinh và 50 lớp).

Giao cho 110 trường trung học phổ thông công lập tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp.

Giao cho 8 trường trung học phổ thông công lập tự chủ tuyển mới 2.745 học sinh và 63 lớp.

Cụ thể chỉ tiêu của từng trường như sau:

Trinh Phúc