Chính thức có tỷ lệ chọi vào khối trường công an và những lỗi thí sinh mắc phải

03/07/2018 16:17 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 3/7, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã có những thông tin mới nhất về việc đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Theo đó, năm 2018 có 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu (trung bình 25 thí sinh/1 chỉ tiêu), giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu tuyển so với năm 2017.

Việc giảm chỉ tiêu do năm nay Học viện Chính trị Công an nhân dân và Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân không có chỉ tiêu xét tuyển.

Chính thức có tỷ lệ chọi vào khối trường công an (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Cục Đào tạo cho biết, hiện nay, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã tiến hành kiểm dò, tổ chức kiểm dò kỹ toàn bộ thông tin cá nhân thí sinh, từ hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt sơ tuyển từ Công an các tỉnh, gửi về các trường để tránh sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi xét tuyển.

Cụ thể, nhiều thí sinh khi đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia chưa nắm rõ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an dẫn đến tự xác định chưa đúng khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên của bản thân.

Đồng thời, nhiều thí sinh đăng ký chưa đúng nguyện vọng xét tuyển vào các trường Công an nhân dân như:

Thứ nhất, theo quy định của Bộ Công an: mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường Công an nhân dân.

Nguyện vọng xét tuyển đó phải là nguyện vọng 1

Tuy nhiên, trên dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều thí sinh đăng ký chưa đúng, cụ thể:

Thứ hai, thí sinh đạt sơ tuyển đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường Công an nhân dân tuy nhiên không phải là nguyện vọng 1.

Cơ hội học tập để vào ngành công an giảm mạnh

Hướng xử lý: Đối với những thí sinh này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường Công an nhân dân (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018).

Và thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển.

Thứ ba, thí sinh đạt sơ tuyển nhưng đăng ký hơn 1 trường, 1 tổ hợp vào hệ thống các trường Công an nhân dân.

Hướng xử lý: Đối với những thí sinh này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường Công an nhân dân (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018).

Và thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1 và bỏ các nguyện vọng xét tuyển thừa (nguyện vọng 2, 3,…n) đi.

Nếu không chỉnh sửa, thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển (do vi phạm đăng ký hơn 1 tổ hợp, 1 ngành, 1 trường trong hệ thống các trường Công an nhân dân).

Thứ tư
, thí sinh đạt sơ tuyển nhưng chưa đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng xử lý: Đối với những thí sinh này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường Công an nhân dân (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018).

Và thí sinh phải bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào 1 tổ hợp, 1 trường Công an nhân dân là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh dù đạt sơ tuyển cũng không được xét tuyển.

Thứ năm, thí sinh không sơ tuyển, không đạt sơ tuyển nhưng đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường Công an nhân dân hoặc nhiều trường, nhiều tổ hợp vào các trường Công an nhân dân.

Hướng xử lý: các thí sinh trên sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Thùy Linh