Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nộp đơn xin từ chức

24/10/2021 07:05 Việt Dũng
GDVN- Một thành viên của hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Chủ tịch của hội đồng trường này đã nộp đơn xin từ chức.

Ngày 23/10, một thành viên của hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin nói trên với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo vị này cho biết, ông Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đơn xin từ chức gửi tới các thành viên của hội đồng trường.

Trong đơn của mình, ông Ngô Văn Thuyên đã viết, hiện nay sức khỏe của ông hiện không tốt để đảm nhận chức vụ này.

Như vậy, các thành viên của hội đồng trường sẽ cần phải họp để biểu quyết việc này, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, ngày 6/7/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - ông Hoàng Minh Sơn đã ký công văn 2787, không công nhận hiệu trưởng của nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ đề nghị của hội đồng trường.

Nguyên nhân là do ông Ngô Văn Thuyên đã ký thông báo 07/TB-HĐT (ngày 16/3/2021), theo đề nghị của hiệu trưởng và biên bản họp hội đồng trường ngày 5/3/2021, hội đồng trường thông báo không giao việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ phó hiệu trưởng đối với bà Trương Thị Hiền kể từ ngày ký.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: ĐHSPKT TPHCM)

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại cho rằng, hội đồng trường có thảo luận, nhưng không có biểu quyết và không có nghị quyết về việc tiếp tục hay không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ cho bà Hiền.

Sau đó, ông Thuyên lại ký ban hành thông báo ngày 16/3/2021 về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ cho bà Hiền, nhưng không căn cứ trên nghị quyết của hội đồng trường là không đúng với quy định tại khoản 10, điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Lãnh đạo Bộ xác định, Chủ tịch hội đồng trường ký thông báo trên là không đúng với quy định, dẫn đến việc bà Hiền không được tham gia với vai trò là Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường trong các Hội nghị thực hiện quy trình hiệu trưởng, từ đó ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình hiệu trưởng.

Trong công văn 3403/BGDĐT-TCCB cũng do Thứ trưởng Bộ Giáo dục - ông Hoàng Minh Sơn ký ngày 12/8 đã yêu cầu: Hội đồng trường xem xét trách nhiệm của ông Ngô Văn Thuyên trong việc ký thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 là không đúng với quy định, báo cáo lại với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm nghị quyết 209 ngày 24/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ của nhà trường, công văn 2787 ngày 6/7/2021 của Bộ thông báo lý do không công nhận hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ cũng đề nghị nhà trường cần giải quyết dứt điểm các đơn thư của viên chức theo đúng quy định của pháp luật, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra sai phạm (nếu có), báo cáo ngay với Bộ khi đã có kết quả giải quyết.

Việt Dũng