Chưa nộp bằng phổ thông, 566 sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học

14/08/2020 05:47 Việt Dũng
GDVN- 566 sinh viên của trường Đại học Tài Chính – Marketing có nguy cơ bị buộc thôi học, do tới nay vẫn chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chiều ngày 13/8, Phòng Công tác Sinh viên, trường Đại học Tài Chính – Marketing vừa đăng tải công khai danh sách 566 sinh viên tới nay vẫn chưa nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao).

Nhà trường yêu cầu: Những em này phải nộp bằng lại cho nhà trường trước ngày 31/8, nếu không thì có nguy cơ sẽ bị buộc thôi học.

Trường Đại học Tài Chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Theo đại diện lãnh đạo nhà trường, việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, là nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên, theo đúng quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường đã nhắc nhở số sinh viên này nhiều lần, nhưng có thể do dịch bệnh, việc học của sinh viên bị gián đoạn, nên đã bị bỏ qua thông báo này.

Nay, nhà trường lại tiếp tục ra thông báo để đưa về các khoa, lớp để nhằm cho các sinh viên nhớ, nộp bằng tốt nghiệp đúng hạn.

Sau ngày 31/8, nhà trường sẽ không tiếp tục gia hạn thêm thời gian. Sinh viên nào không nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông sau thời gian nói trên sẽ bị buộc thôi học.

Vào năm học trước, trường Đại học Tài Chính – Marketing cũng đã từng ra thông báo, có thể sẽ buộc thôi học 795 sinh viên do không nộp bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việt Dũng