Có nên để tồn tại mỗi tỉnh một trường Cao đẳng sư phạm?

13/11/2016 07:22 Th.s NGUYỄN ĐÌNH ANH
(GDVN) - Đứng trước thực tế về nhu cầu nhân lực cho giáo dục, xuất hiện những ý kiến khác nhau liên quan tới vai trò, sự tồn tại của các trường Cao đẳng sư phạm.

LTS: Cùng với hệ thống các trường Đại học sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, hiện nay phần lớn các tỉnh đang tồn tại mỗi tỉnh một trường Cao đẳng sư phạm.

Đứng trước thực tế về nhu cầu nhân lực cho giáo dục, xuất hiện những luồng ý kiến khác nhau xung quanh liên quan tới vai trò, sự tồn tại của các trường Cao đẳng sư phạm.

Bài viết "Có nên để tồn tại mỗi tỉnh một trường Cao đẳng sư phạm?", do Thạc sỹ Nguyễn Đình Anh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ giúp độc giải hiểu thêm về vấn đề này.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Việc hình thành các trường Cao đẳng sư phạm đều xuất phát từ yêu cầu tích cực mang tính lịch sử về sự phát triển giáo dục của mỗi tỉnh, thành phố và của cả nước.

Hệ thống các trường Cao đẳng sư phạm trong nhiều thập kỷ qua đã đóng góp lớn lao cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp từ Mầm non đến THCS, góp phần cho sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà.

​Hiện nay đứng trước thực tế về nhu cầu nhân lực cho giáo dục đã được bảo đảm đầy đủ và có phần dư thừa, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên các cấp của các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm đang phải cắt giảm, xuất hiện những luồng ý kiến khác nhau xung quanh liên quan tới vai trò, sự tồn tại của các trường Cao đẳng sư phạm.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đặc biệt là ở những địa phương vừa có trường Đại học sư phạm lại vừa có trường Cao đẳng sư phạm như ở tỉnh Nghệ An.

Để đưa ra một quyết sách đúng đắn cho việc quy hoạch lại hệ thống trường sư phạm, thiết nghĩ ngành Giáo dục và Đào tạo cần phải có một sự tính toán khoa học và một định hướng có tầm nhìn xa về nhu cầu nhân lực trong mươi, mười lăm năm tới.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (ảnh do tác giả cung cấp).

Sắp tới, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới, với một yêu cầu hết sức mới mẻ là chương trình và sách giáo khoa phổ thông sẽ mang tính tích hợp cao.

Để giáo viên dạy được chương trình tích hợp công tác bồi dưỡng lại cho đội ngũ giáo viên để họ có đủ năng lực dạy học theo chương trình mới đang là một nhiệm vụ hết sức nặng nề của các trường Cao đẳng sư phạm địa phương.

Công việc này nặng nề như chính công việc hàng chục năm qua các trường này đã đảm nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên Mầm non,Tiểu học, THCS cho các tỉnh.

Riêng đối với Nghệ An tổng số giáo viên Mầm Non, Tiểu học, THCS xấp xỉ tới 45.000 người, thì nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên của Trường Cao đẳng sư phạm là rất lớn và mang tính lâu dài.

Hiện các trường đào tạo sư phạm đóng trên địa bàn Nghệ An như Đại học Vinh hiện đã chuyển sang đào tạo đa ngành đã hơn mười năm nay.

Số giáo viên tuyển bổ sung vào trường chủ yếu để phục vụ cho các ngành mới mở, mà các ngành đó phần lớn thuộc khối ngành kỹ thuật.

Bởi vậy không thể chuyển Đại học Vinh trở lại chuyên

Các địa phương đang tự nguyện áp dụng VNEN trong tư thế nào?

đào tạo các ngành sư phạm như trước đây nữa (Đại học sư phạm Vinh) mà chỉ nên để  đại học Vinh đào tạo bổ sung giáo viên THPT cho các đia phương và bồi dưỡng lại đội ngũ giáo viên THPT để đội ngũ này đáp ứng giảng dạy chương trình THPT mới theo hướng tích hợp và tập trung nguồn lực nhằm nâng chất lượng đào tạo các ngành khác ngoài sư phạm, theo hướng đa ngành như lâu nay.

Xem ra thì nhiệm vụ của cả hai trường Đại học Vinh và Cao đẳng sư phạm Nghệ An đang hết sức nặng nề và đang diễn ra  một cách lâu dài.

Mong rằng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thêm thực tế  khá phức tạp và khó khăn đang và sẽ diễn ra trong việc bồi dưỡng lại cho cả đội ngũ giáo viên từ Mầm Non đến THPT, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục và sách giáo khoa mới mang tính tích hợp để có sự lựa chọn đúng vai trò, trách nhiệm của Trường Đại học Vinh và Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. 

Hơn nữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét để sớm cho phép Cao đẳng Nghệ An nâng lên thành Trường Đại học sư phạm Nghệ An.

Tạo điều kiện cho Nghệ An thực hiện tốt Nghị quyết 26

Nạn nhân của "Giáo sư, tiến sĩ chửi bậy” yêu cầu đối chất công khai!

của Bộ chính trị. Sớm đưa Nghệ An trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa của các tỉnh Bắc miền Trung.  

Tôi xin đưa ra một số ý kiến như trên với mong muốn các cơ quan quản lý giáo dục không nên vội vàng nghĩ tới việc dẹp bỏ các trường Cao đẳng sư phạm hoặc sát nhập các trường Cao đẳng sư phạm với các trường Đại học đa ngành có đào tạo thêm ngành sư phạm đang hiện diện trên cùng một địa phương.

Th.s NGUYỄN ĐÌNH ANH