Đại học, học viện không được đào tạo trình độ trung cấp

07/12/2011 12:00 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa có Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ trong quá trình đào tạo.

Theo đó, sẽ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở đào tạo trong việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Tuy nhiên, cần bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh. Tạo điều kiện để xã hội, người học cùng giám sát khả năng bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo, đồng thời thúc đẩy các cơ sở đào tạo đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Ảnh minh họa Internet

Theo Bộ GD&ĐT, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ sẽ được xác định trên số lượng sinh viên chính quy/ 1 giảng viên, gồm theo các nhóm trường như: Y - Dược ở hệ đại học là 15 sinh viên/1 giảng viên, cao đẳng 20 sinh viên/1 giảng viên. Tương tự, nhóm ngành Nghệ thuật, thể dục thể thao 10 và 15 sinh viên/ giảng viên. Nhóm khác 25 và 30 sinh viên/1 giảng viên. 

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, đối với cơ sở đào tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho trình độ đào tạo thấp hơn cho đến hết số chỉ tiêu đã xác định. Các đại học, học viện, trường đại học không được đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Xuân Trung