Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 502 toàn cầu về Vật Lý

10/11/2018 07:38 Thùy Linh
(GDVN) - Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu đánh giá 1.372 trường đại học và xếp hạng 1.250 trường đại học từ 75 quốc gia.

Báo Tin tức Hoa Kỳ (US News) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities rankings) lần thứ 5 năm 2018. 

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam có lĩnh vực Vật lý được xếp hạng, đứng thứ 502 toàn cầu.

Phương pháp xếp hạng của Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Toàn cầu gồm 13 tiêu chí:

- Uy tín nghiên cứu toàn cầu (trọng số 12,5%);

- Uy tín nghiên cứu khu vực (trọng số 12,5%);

- Công bố khoa học (trọng số 10%);

- Sách (2,5%);

- Hội thảo (2,5%);

- Tác động của trích dẫn chuẩn hóa (10%);

- Tổng số trích dẫn (10%);

- Số công bố khoa học thuộc top 10% được trích dẫn nhiều nhất (12,5%);

- Tỷ lệ phần trăm của tổng số công bố khoa học thuộc top 10% được trích dẫn nhiều nhất (10%);

- Hợp tác quốc tế (5%);

- Tỷ lệ phần trăm công bố từ hợp tác nghiên cứu (5%);

- Số công bố có trích dẫn nhiều nhất trong số 1% được trích dẫn nhiều nhất của lĩnh vực khoa học (5%);

- Tỷ lệ phần trăm số công bố thuộc top 1% công bố được trích dẫn nhiều nhất (5%).

Lĩnh vực Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 502 toàn cầu (Ảnh chụp trong phòng thí nghiệm: Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp)

Kết quả xếp hạng lĩnh vực Vật lý của Việt Nam theo các tiêu chí trên như sau:

Uy tín nghiên cứu Vật lý khu vực (Physics regional research reputation) có thứ hạng 62;

Tỷ lệ công bố Vật lý từ hợp tác nghiên cứu (Physics percentage of total publications with international collaboration) có thứ hạng 83;

Và các tiêu chí khác được xếp từ vị trí 252 – 696, trong đó uy tín nghiên cứu Vật lý toàn cầu có thứ hạng 472. 

Cũng theo bảng xếp hạng này, trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có Đại học Mahidol được xếp thứ 494 toàn cầu, Đại học Chulalonkorn được xếp thứ 548 toàn cầu trong số 9 cơ sở giáo dục đại học được US NEWS xếp hạng; 

Malaysia có Đại học Malaya có thứ hạng 266 trong số 8 cơ sở giáo dục của Malaysia được xếp hạng.

Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Toàn cầu đánh giá 1.372 trường đại học và xếp hạng 1.250 trường đại học từ 75 quốc gia, dựa trên cơ sở dữ liệu của Clarivate Analytics InCites (Hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học ISI, hiện nay được duy trì bởi Clarivate Analytics, trước đây là phần kinh doanh Sở hữu Trí tuệ và Khoa học của Thomson Reuters).

Thùy Linh