Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong xây dựng chương trình khởi nghiệp

25/11/2016 09:52 Ngọc Quang
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, thời gian gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc: Tiên phong đổi mới tuyển sinh đại học theo hình thức đánh giá năng lực, kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn các trường đại học ASEAN (AUN); tăng nhanh số lượng công trình, bài báo quốc tế.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, Đại học Quốc gia Hà Nội đã duy trì và khẳng định vị thế là một trong những Trường hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, từng bước khẳng định uy tín trong khu vực.

Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp thứ 139 trong danh sách 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 16/10/2016. ảnh: vov.

Đảng và Nhà nước ta xác định giáo dục - đào tạo cùng với khoa học - công nghệ phải đi trước một bước để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giáo dục - đào tạo thì bậc đại học gần với đầu ra, gần với thị trường lao động và mục đích của giáo dục đại học là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng cần phải đổi mới mạnh mẽ với các giải pháp quyết liệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học lớn cần phải đi tiên phong trong việc xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia, tương xứng với truyền thống lịch sử của mình.

Phải là nơi khuyến khích, ươm trồng những tài năng khởi nghiệp, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và của nền kinh tế; khơi dậy niềm đam mê, khát vọng khởi nghiệp phấn đấu vươn lên đối với sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học khác để tạo thêm nguồn lực; bắt kịp xu hướng và trình độ phát triển trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới.

Ngọc Quang