Đại học Quốc gia Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo

17/08/2020 08:52 Thùy Linh
GDVN- Ngày 16/8/2020, Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng tham dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và 296/297 đại biểu đại diện cho 2.282 đảng viên trong toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: VNU)

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh:

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển bền vững, thể hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại Cách mạng công nghiệp mới;

Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước.

Thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng vai trò nòng cột và đầu tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Đại hội (ảnh: VNU)

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trình bày báo cáo chính trị trình đại hội.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả như quy mô đào tạo hiện nay tăng lên 35.000 sinh viên; mở mới 127 chương trình đào tạo; xây dựng 100 nhóm nghiên cứu cấp đơn vị và 30 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội ; 216 phòng thí nghiệm...

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam và trong nhóm 500 thế giới – theo bảng xếp hạng Scimago. Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố 3.602 bài báo khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, chiếm 10% tổng số bài báo ISI/SCOPUS của cả nước; 65 phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích.

Đại học Quốc gia Hà Nội liên tục xếp vị trí số 1 Việt Nam và nằm trong nhóm 801-1000 thế giới theo các bảng xếp hạng Times Higher Education, QS; Đặc biệt, mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp vào nhóm 101-150 các cơ sở giáo dục đại học dưới 50 năm thành lập có chất lượng hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay có 73 giáo sư và 365 phó giáo sư, chiếm tỉ lệ 19% tổng số cán bộ khoa học. Theo xếp hạng QS, năm 2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có tiêu chí về tỷ lệ giảng viên/sinh viên nằm trong nhóm 500 thế giới.

Tài nguyên số nội sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội luôn xếp số 1 Việt Nam, xếp thứ 75/2.692 Thư viện số tài liệu nội sinh các đại học, học viện thế giới và xếp thứ 38 thế giới (38/11.997) về tài nguyên số hóa dựa trên tỉ trọng lớn tài nguyên số hóa nội sinh của thư viện...

ảnh: VNU

Đại hội đã đưa ra chỉ tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tăng quy mô đào tạo đại học đạt 50.000 sinh viên; Tỉ lệ công bố khoa học trong cơ sở dữ liệu ISI và Scopus thuộc nhóm Q1, Q2 trên tổng số công bố thuộc Scopus: 50%; Học liệu được số hóa: 100%.

Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ 100% các hạng mục xây dựng từ nguồn vay ODA Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới tại dự án Hòa Lạc. Đến năm 2025, đưa 15.000 sinh viên (chiếm 30%) trên tổng số sinh viên lên học tập tại cơ sở mới ở Hòa Lạc.

Phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và Thủ đô.

Chỉ rõ một số hạn chế, bất cập còn tồn tại, Bí thư Thành ủy đề nghị Đại hội tổng hợp, phân tích đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Tán thành với những nội dung trong báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng – nền tảng của sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội (ảnh: VNU)

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn mà còn là những cán bộ, công dân gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống.

Các giảng viên, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội cần phải đi đầu trong việc tham gia phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xã hội để xây dựng, phát triển đất nước…

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập, thực hiện tốt vai trò nòng cột trong hệ thống giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ của quốc gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

“Đại học Quốc gia Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới nhằm phát huy nguồn lực trí thức rất lớn của Thủ đô” – Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cùng với việc phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2025 vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý, với tư cách là một Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội cần có nhiều đóng góp hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý các cấp;

Tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý đô thị và giải pháp xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại.

Đồng thời, Bí thư khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện giúp Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu, chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.

22 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: VNU)

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 25 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí được bầu tại đại hội và 03 đồng chí sẽ được kiện toàn sau đại hội. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn khẳng định, đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và sức mạnh của tập thể, đồng lòng với mục tiêu đưa Đại học Quốc gia Hà Nội lên một tầm phát triển mới.

Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội khóa VI sẽ tập trung nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước.

Thùy Linh