Đại học Sư phạm Thái Nguyên cập nhật mới thời gian giảng dạy, học tập

31/08/2018 16:38 An Nhiên
(GDVN) - Quy định mới về thời gian giảng dạy – học tập của giảng viên, sinh viên sẽ được thực hiện từ tháng 9/2018.

Ngày 31/8/2018, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có đăng bài “Một quy định kỳ lạ của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên”.

Buổi chiều cùng ngày, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được công văn của Nhà trường về vấn đề này.

Công văn viết: Trước hết, Nhà trường trân trọng cảm ơn Quý báo đã phản ánh, đưa tin về quy định thời gian giảng dạy – học tập của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên.

Nhà trường xin được cung cấp với Quý báo một số thông tin như sau:

Từ năm 2008 cho đến nay, Nhà trường thực hiện thời gian giảng dạy – học tập của giáo viên, giảng viên như sau:

Mùa hè: từ 15/4 đến 14/10; Mùa đông từ 15/10 đến 14/4 (Ảnh: A.N).

Việc thực hiện thời gian giảng dạy – học tập của giảng viên, sinh viên như trên dẫn tới giảng viên và sinh viên gặp khó khăn về thời điểm bắt đầu và kết thúc buổi học.

Căn cứ đề nghị của giảng viên, sinh viên về việc lùi thời gian giảng dạy – học tập như thời gian làm việc hành chính, học kỳ hè năm học 2017-2018 Trường đã tiến hành thí điểm thời gian giảng dạy – học tập mới như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh.

Theo Quy chế đào tạo số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ hè  (học kỳ phụ) do Trường xem xét quyết định tổ chức thêm để sinh viên có điều kiện được học lại, học bù hoặc học vượt.

Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học (Điều 6).

Kết thúc học kỳ hè, Nhà trường đã xem xét tính hiệu quả của việc thí điểm thời gian giảng dạy – học tập mới của giảng viên, sinh viên.

Trên cơ sở đánh giá tác động của nội dung công việc đã triển khai, bộ phận thường trực (phòng Đào tạo) đã có tham mưu cho Ban Giám hiệu điều chỉnh lại thời gian giảng dạy – học tập của giảng viên, sinh viên từ học kỳ 1 năm học 2018-2019 (từ ngày 13/8/2018) như sau:

Mùa hè: từ 15/4 đến 14/10; Mùa đông từ 15/10 đến 14/4 (Ảnh: A.N).

Tuy nhiên, do phần mềm quản lý đào tạo IU bị lỗi từ ngày 31/7/2018 đến 25/8/2018 nên Nhà trường chưa kịp cập nhật, điều chỉnh để thực hiện.

Quy định mới về thời gian giảng dạy – học tập của giảng viên, sinh viên sẽ được thực hiện từ tháng 9/2018.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam!

An Nhiên