Danh sách các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 tính đến ngày 14/9

14/09/2015 13:21 Ngọc Bích
(GDVN) - Bộ GD&ĐT tổng hợp danh sách tất cả các trường Đại học, Cao đẳng xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2015.

Tính đến ngày 14/9, có 56 trường còn thiếu chỉ tiêu xét tuyển. 

Danh sách các trường Đại học phía Bắc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 tại đây

Danh sách các trường Đại học phía Nam xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 tại đây

Danh sách các trường Cao đẳng phía Bắc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 tại đây

Danh sách các trường Cao đẳng phía Nam xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 tại đây.

Ngọc Bích