Các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh theo nhóm phải chờ “lệnh” của Bộ GD&ĐT

15/03/2016 18:39
Phương Thảo
(GDVN) - Cuối giờ chiều ngày 15/3, Bộ GD&ĐT chính thức ban hành Hướng dẫn chi tiết Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 dành cho các trường và thí sinh.

Tuyển sinh theo nhóm phải công khai đề án

Theo đó, đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển thì chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển ĐH, CĐ. 

Các trường công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng quy định xét tuyển vào các ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành) của trường bao gồm:

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và thứ hai theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển của  thí sinh; Chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành theo từng phương thức xét tuyển (nếu trường có đề án tự chủ tuyển sinh).

Tổ chức nhận đăng ký xét tuyển của thí sinh theo các phương thức được quy định tại Quy chế tuyển sinh; cập nhật dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia; thông báo công khai kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường.

Các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh theo nhóm phải chờ “lệnh” của Bộ GD&ĐT ảnh 1
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Ảnh của Xuân Trung

Các trường có tổ chức sơ tuyển và các trường tổ chức thi môn năng khiếu, cần xây dựng kế hoạch sơ tuyển hoặc thi các môn năng khiếu đảm bảo: Có kết quả sơ tuyển trước ngày 01 tháng 8 năm 2016; có kết quả thi môn năng khiếu trước ngày bắt đầu của mỗi đợt xét tuyển.

Cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sau khi có kết quả: Danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh).

Danh sách thí sinh dự thi (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh) và kết quả thi môn năng khiếu.

Đối với các trường tuyển sinh theo nhóm: Xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh của nhóm trường và báo cáo Bộ GD&ĐT.

Các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh theo nhóm phải chờ “lệnh” của Bộ GD&ĐT ảnh 2

Thí sinh có thể đăng kí nguyện vọng vào cả trường công an và quân đội

(GDVN) - Ngày hội tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2016 có rất nhiều thí sinh quan tâm đến ngành quân đội, công an đặc biệt về công tác tuyển sinh và chỉ tiêu năm nay.

Sau khi được Bộ GD&ĐT xác nhận bằng văn bản đề án phù hợp với qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui hiện hành, các trường trong nhóm công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của các trường.

Đối với các trường tuyển sinh riêng: Tổ chức tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT xác nhận bằng văn bản; 

Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 20 tháng 10 năm 2016 đối với trường đại họchệ ĐH và 15 tháng 11 năm 2016 đối với trường cao đẳnghệ CĐ.

Hướng dẫn chi tiết về chế độ ưu tiên

Bộ GD&ĐT  công bố chính sách ưu tiên trong tuyển sinh gồm các xã khu vực I: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 ; bổ sung tại Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015, Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016, và các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các xã mà thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú. Ưu tiên khu vực đối với thí sinh học tại các trường THPT có sự thay đổi chế độ ưu tiên.

Đối với các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp. 

Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

Không xét tuyển thí sinh có điểm dưới 1 trong tổ hợp

Đối với thí sinh đăng ký vào trường tổ chức tuyển sinh riêng: Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh; Đáp ứng các yêu cầu xét tuyển quy định tại Đề án tự chủ tuyển sinh của trường.

Đối với thí sinh đăng ký vào trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh. Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ.'

Các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh theo nhóm phải chờ “lệnh” của Bộ GD&ĐT ảnh 3

Chính thức công bố Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016

(GDVN) - Chiều 14/3, Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. Đáp ứng các yêu cầu khác về điều kiện xét tuyển do trường công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Trước mỗi đợt xét tuyển, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường các nội dung như: Chỉ tiêu của các ngành đối với đợt xét tuyển đó.

Trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành, trường cần quy định mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp hoặc chỉ tiêu dành cho mỗi tổ hợp. 

Đối với những ngành trường đã tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước phải dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo khối thi truyền thống (khối thi áp dụng từ năm 2014 trở về trước). Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định. 

Phương Thảo