Đầu năm lại đau đầu vì ..."khổ sách"

03/09/2018 07:14 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Các cơ sở giáo dục không nên đặt nặng sổ sách lên hàng đầu khi đánh giá giáo viên, để rồi “giáo viên hoàn thành xuất sắc sổ sách”, nhưng dạy học lại qua loa.

LST: Cho rằng, các cơ sở giáo dục không nên đặt nặng sổ sách lên hàng đầu khi đánh giá giáo viên, thầy Sơn Quang Huyến đưa ra quan điểm của mình thông qua bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Nhiều giáo viên đã phải đau đầu, mất thời gian làm đủ loại sổ sách để trình cho ban giám hiệu, tổ duyệt, ký.

Nhiều trường, ban giám hiệu “đẻ” ra đủ thứ quy định về các loại sổ, giáo viên thường gọi là “khổ”. Chỉ cần một loại không có, cắt thi đua là hình thức “kỷ luật” nhẹ nhất.

Chất lượng dạy của giáo viên chỉ có dự giờ mời đánh giá được còn sổ sách có thể kiểm tra bất cứ khi nào. Vì vậy, hoàn thành “khổ sách” là ưu tiên hàng đầu của giáo viên.

Giáo viên vất vả với đủ loại hồ sơ, sổ sách (Ảnh minh họa: qdnd.vn).

Vậy các loại “khổ sách” đó có nâng cao chất lượng dạy học không?

Chắc 100% giáo viên có thâm niên, đều trả lời là không.

Các loại “khổ” chỉ làm giảm nhiệt tình, mất thời gian đầu tư dạy học, tạo nên tâm thế đối phó, khi có sổ sách đẹp, yên tâm, vô tư, không còn cần đầu  tư cho giảng dạy.    

Căn cứ pháp lý nào, quy định sổ sách của giáo viên?

Theo quy định của ngành giáo dục, các loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên như sau:

Giáo viên mầm non thực hiện theo quy định tại Điều 25, Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em;

b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khỏe, theo dõi đánh giá trẻ;

Giáo viên lại "tẩu hỏa nhập ma" với sổ sách, hồ sơ

c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn;

d) Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo”.

Giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 30, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Giáo án (bài soạn);

b) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

c) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);

d) Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện theo quy định tại Điều 27, Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BG&DĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Giáo án (bài soạn);

b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;

c) Sổ điểm cá nhân;

d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)”.

Chung quy lại, giáo viên phải có các loại sổ sau:

1) Giáo án (bài soạn) lên lớp viết tay hoặc đánh máy; có thể kết hợp soạn giáo án các môn học hoặc hoạt động giáo dục trong cùng một cuốn;

Có quá nhiều các loại hồ sơ sổ sách vô bổ

2) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;

3) Sổ điểm cá nhân (không yêu cầu đối với giáo viên tiểu học);

4) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Như vậy, mọi loại “khổ sách” khác, ban giám hiệu quy định thêm đều trái pháp luật. Việc quy định thêm hồ sơ, sổ sách cho giáo viên là hành vi tham nhũng.

Trên thực tế, chỉ có giáo viên mới ra trường, giáo viên “chung thủy phương pháp đọc chép” mới cần xem giáo án.

Giáo viên có thâm niên, không sử dụng cùng giáo án cho các lớp học, linh hoạt áp dụng, bài giảng mới phù hợp các đối tượng học sinh.

Ngày nay, nhiều giáo viên đã có máy tính xách tay, máy tính bảng, mạng 3G, 4G... đã bao phủ hầu hết các trường học. Giáo án có trong máy, cần sử dụng, kiểm tra đều dễ. Ngành giáo dục nên đồng ý giáo án điện tử, sẽ góp phần tiết kiệm rất lớn giấy, mực, máy.

Học sinh thân yêu, cần một môi trường sư phạm dân chủ, công bằng, tuân thủ hiến pháp, pháp luật.

Các cơ sở giáo dục không nên đặt nặng sổ sách lên hàng đầu khi đánh giá giáo viên, để rồi “giáo viên hoàn thành xuất sắc sổ sách”, nhưng công tác dạy học qua loa, đại khái, lúc đó người thiệt thòi nhất chính là học sinh.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BGDDT-Thong-tu-41-2010-TT-BGDDT-va-50-2012-TT-BGDDT-222825.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx

Sơn Quang Huyến