Đề môn Sử, dài 4 trang làm trong 50 phút

27/06/2018 10:34 Thùy Linh
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cập nhật mã đề môn Lịch sử trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội trong kỳ thi quốc gia 2018.
Thùy Linh