Đề nghị các Sở cập nhật thông tin về bàn giao máy tính lên cơ sở dữ liệu ngành

05/11/2021 06:20 Linh Hương
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính cho học sinh, cập nhật thông tin tiếp nhận tài trợ... trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Vừa qua Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã ký công văn gửi các Sở Giáo dục và đào tạo về việc triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở tổ chức thực hiện, hướng dẫn báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính cho học sinh, cập nhật thông tin tiếp nhận tài trợ và báo cáo thông tin tiếp nhận, bàn giao máy tính cho học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

Báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính học trực tuyến của học sinh thuộc diện hỗ trợ của Chương trình (gồm: học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có bố hoặc mẹ tử vong do ảnh hưởng của dịch COVID-19);

Báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính học trực tuyến của học sinh thuộc các diện khó khăn khác.

Gửi báo cáo tổng hợp nhu cầu hỗ trợ máy tính học trực tuyến cho học sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục trước ngày 20/11/2021.

Ảnh: giaoduc.net.vn

Đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục cập nhật thông tin về tiếp nhận tài trợ máy tính cho học sinh từ các nguồn khác (do các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị tài trợ - không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều phối) trong đó cập nhật thông tin của các đợt tài trợ gồm: thông tin nhà tài trợ, số lượng máy tính tài trợ, thông tin về máy tính tài trợ; Cập nhật thông tin về bàn giao máy tính tới từng học sinh; Cập nhật tình hình tiếp nhận tài trợ máy tính cho học sinh từ các nguồn khác trên phần mềm quản lý một cách thường xuyên, liên tục (muộn nhất là 01 ngày kể từ khi bàn giao máy tính cho học sinh).

Ngoài ra, các Sở cũng phải báo cáo tình hình tiếp nhận, bàn giao máy tính cho học sinh theo Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phân bổ.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm quản lý tại Phụ lục kèm theo và được đăng tải trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

Linh Hương