Đề nghị cấp phát miễn phí khẩu trang trong vòng 3 tháng cho ngành giáo dục

12/03/2020 06:24 Việt Dũng
(GDVN) - Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp phát khẩu trang cho học sinh, người lao động trong vòng 3 tháng, kể từ ngày đi học lại.

Ngày 10/3/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 766/GDĐT-VP, về việc cung cấp khẩu trang chuẩn bị cho học sinh thành phố đi học trở lại.

Văn bản được gửi đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn bản 766 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Theo đó, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cấp miễn phí khẩu trang cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, đủ để sử dụng trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày học sinh đi học trở lại.

Cụ thể: Số lượng học sinh là hơn 1,339 triệu em. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là hơn 51 nghìn người.

Tổng cộng là hơn 1,39 triệu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục thành phố.

Việt Dũng