Đề phòng bị đốt hủy, dữ liệu thi trắc nghiệm sẽ được gửi ngay về Bộ Giáo dục

26/02/2019 07:06 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo quy định mới, khi quét xong toàn bộ bài thi trắc nghiệm toàn bộ dữ liệu ảnh quét phải được sao lưu ra đĩa CD hoặc DVD gửi về Bộ Giáo dục.

Năm 2018, để thủ tiêu thông tin về bài thi trắc nghiệm gốc, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã hủy 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc cùng một số tài liệu.

Vì lý lo sợ tổ công tác sẽ kiểm tra, phát hiện và khôi phục được dữ liệu gốc nên ông Yến đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Quản lý và Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) in sao dữ liệu ra CD rồi dùng phần mềm xóa các file dữ liệu đã scan bài thi gốc trong máy tính. 

Sau đó ônng Yến tự mình đem tiêu hủy 16 CD này cùng một số tài liệu tại một nghĩa trang ở thành phố Sơn La.

Năm 2018, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã hủy 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc (ảnh báo Sơn La).

Để ngăn chăn tình trạng này xảy ra trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành sửa đổi quy trình chấm thi trắc nghiệm.

Cụ thể, bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các Hội đồng thi.

Thành phần của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm: Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo Trường đại học đảm nhiệm.

Phó Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo các phòng, ban thuộc trường đại học đảm nhiệm.

Khởi tố 5, bắt tạm giam 3 cán bộ sửa điểm thi tại Sơn La

Trong đó, Phó Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm thường trực do lãnh đạo Phòng có chức năng quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hoặc quản lý Đào tạo đảm nhiệm.

Các tổ chuyên môn của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm: -Tổ Thư ký: Tổ trưởng tổ thư ký do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm, các thành viên là cán bộ, giảng viên của trường đại học.

Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp Trưởng ban chuẩn bị các văn bản, tài liệu, mẫu biểu, biên bản phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm;

Giao nhận bài thi từ Hội đồng thi; mở, đóng niêm phong túi bài thi; bảo quản bài thi trong thời gian lưu tại phòng chấm thi trắc nghiệm;

Giám sát thực hiện quy trình chấm thi và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban.

Tổ trưởng Tổ Chấm bài thi trắc nghiệm là Phó Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm thường trực đảm nhiệm, các thành viên là cán bộ kỹ thuật của trường đại học và không quá 2 cán bộ kỹ thuật được huy động từ các Sở Giáo dục và Đào tạo không thuộc địa phương có bài thi được chấm (nếu trường đại học có yêu cầu).

Tổ Giám sát, gồm ít nhất 03 người (01 Tổ trưởng và ít nhất 02 thành viên): Tổ trưởng Tổ Giám sát là Trưởng phòng/ban hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ, các thành viên Tổ giám sát là viên chức của trường đại học.

Tổ Giám sát làm việc độc lập các tổ chuyên môn khác.

Tổ Giám sát có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại Phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định.

Ông Vũ Trọng Lương là ai mà một mình sửa điểm cho cả trăm học trò?

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường Tổ Giám sát phải báo cáo Trưởng ban để tạm dừng quá trình chấm thi, đề nghị Trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý trước khi tiếp tục.

Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm, các thành viên Tổ Giám sát và người đang thi hành nhiệm vụ liên quan không được mang theo bút chì, tẩy và các vật dụng bị cấm khác theo quy định vào phòng chấm thi;

Không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ hình thức nào và bất kỳ lí do gì.

Kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chấm bài thi trắc nghiệm phải nghiêm túc tuân thủ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm.

Ngay khi quét xong toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu ảnh quét (đã được mã hóa) phải được sao lưu ra đĩa CD hoặc DVD thành ba bộ đĩa giống nhau, đóng gói niêm phong và bàn giao một bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, một bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, khi sử dụng các bộ đĩa này phải báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia;

Một bộ đĩa gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để quản lý và giám sát; đồng thời, gửi tệp dữ liệu ảnh quét dưới dạng mã hóa về Bộ Giáo dục và Đào tạo (phương thức gửi được hướng dẫn trong văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế này).

Cũng theo dự thảo, sau khi hoàn thành khâu quét bài thi và gửi dữ liệu ảnh quét về Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại điểm d khoản này, phải thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét theo hướng dẫn chi tiết trong văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình xử lý kỹ thuật, khi mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm bài thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có sự giám sát của công an và Tổ Giám sát, lập biên bản mở niêm phong rồi mới tiến hành các bước tiếp theo.

Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, phải lưu các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức vào ba bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản;

Một đĩa gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo; một đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để gộp chung (qua phần mềm chuyên dụng) vào cơ 8 sở dữ liệu kết quả thi cùng với kết quả chấm thi các bài thi tự luận và lưu giữ và một đĩa Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ , đồng thời, dùng để chuyển các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức qua Hệ thống quản lý thi trung học phổ thông quốc gia về Bộ Giáo dục và Đào tào.

Trinh Phúc