Đề thi vào 10 của Bình Thuận chủ yếu kiến thức nằm ở học kỳ 1

26/07/2020 07:35 Phan Tuyết
GDVN- Học sinh nếu không đi ôn tập cũng khó làm nổi và khó đạt điểm cao vì kiến thức nằm trọn trong học kỳ 1, các em sẽ không thể nhớ hết do dịch Covid-19 nghỉ quá dài.

Gần 16 nghìn thí sinh tỉnh Binh Thuận tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 -2021 đã thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn.

Đề thi vào 10 năm học 2020-2021 tại Bình Thuận (Ảnh CTV)

Bước ra khỏi phòng thi, không ít học sinh hồ hởi vui mừng vì đã hoàn thành khá tốt bài thi của mình. Bên cạnh đó, cũng có những em làm bài không được như ý do phần lớn kiến thức trong đề thi lại nằm ở chương trình học kỳ 1.

Cô Bùi Ý, giáo viên dạy văn tại Bình Tân cho biết: “Năm học này, học sinh nghỉ dịch Covid-19 nhiều nhưng đề thi lại nằm trọn trong học kỳ 1 thì gây khó cho học trò.

Nhiều em không còn nhớ kiến thức ở học kỳ 1. Những em đi học ôn làm khoảng 70% nhưng tự học chỉ làm khoảng 30-40% nên rất tội”.

Cô Hương, giáo viên dạy ở Phước Hội cũng cho biết: “Nhìn chung là đề thi ổn, cơ bản học sinh làm được, phần đọc hiểu dễ, phần nghị luận văn học cũng được.

Thế nhưng học sinh nếu không đi ôn tập cũng khó làm nổi và khó đạt điểm cao vì kiến thức nằm trọn trong học kỳ 1, các em sẽ không thể nhớ hết do nghỉ dịch Covid-19 quá dài.

Cô Hương cũng thắc mắc: “Không hiểu vì sao lại ra kiến thức hoàn toàn của học kỳ 1 trong khi những tác phẩm vừa học xong ở học kỳ 2 lại không động đến?

Ví như dạng bài nghị luận xã hội học ở kỳ 2 nhưng tác phẩm lại ra ở học kỳ 1 hay như biện pháp tu từ nhân hóa học ở lớp 6 nhưng được ôn ở học kỳ 1…”.

Cô Hương cũng chia sẻ thêm: “Phần nghị luận xã hội có 2 dạng: tư tưởng đạo lý và sự vật hiện tượng nhưng nhiều năm nay, đề thi của tỉnh vài năm trở lại đây phần lớn rơi vào dạng tư tưởng đạo lý (nêu sự hiểu biết về một số câu nói, câu ngạn ngữ…) trong khi dạng sự vật hiện tượng (nghiện game, dịch Covi, an toàn giao thông, môi trường...) rất gần gũi với học sinh lại ít được đề cập đến".

Phan Tuyết