Điểm chuẩn chót vót của Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

09/08/2019 13:20 Trinh Phúc
(GDVN) - Ngành Y khoa có điểm lên đến 26,7 điểm, ngành có điểm cao thứ hai là Răng - Hàm - Mặt 26,1 điểm. Đây là hai mức điểm chuẩn rất cao chỉ sau Y Khoa Hà Nội.

Năm nay, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chỉ tiêu là 2.520, trong đó ngành Y Khoa là 317 chỉ tiêu và có điểm chuẩn cao nhất là 26.7, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng là 18.5 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn của Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trinh Phúc