Điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung vào 2 trường Luật hàng đầu cả nước

13/08/2014 12:48 Hồng Nhung
(GDVN) - Trường ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TP.HCM vừa công bố điểm trúng tuyển cũng như chỉ tiêu tuyển NV bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học 2014.

Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển bổ sung NV2 kỳ tuyển sinh ĐH năm 2014.

Điểm sàn trúng tuyển vào trường theo khối thi (không nhân hệ số)

Khối A: 21,0 điểm

Khối C: 21,0 điểm

Khối D1: 20,0 điểm

Điểm trúng tuyển các ngành (không nhân hệ số)

Ngành Luật (D390101)

Khối A: 21,0 điểm

Khối C: 21,0 điểm

Khối D1: 20,0 điểm

Ngành Luật Kinh tế (D380107)

Khối A: 23,0 điểm

Khối C: 22,5 điểm

Khối D1: 21,5 điểm

Ngành Luật thương mại quốc tế (D110101)

Khối D1: 20,0 điểm

Ngành ngôn ngữ Anh (D220201)

Khối D1: 20,0 điểm

Mức điểm trúng tuyển trên dành cho HSPT, KV3. Mức chênh lệc điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5.

Thí sinh đăng ký ngành Luật Kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành Luật Kinh tế được trường tuyển sang ngành Luật. Thí sinh thi khối D đăng ký ngành Luật Kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển ngành Luật Kinh tế có thể chuyển sang học ngành  Luật Thương mại quốc tế hoặc ngành  Ngôn ngữ Anh nếu thí sinh có nguyện vọng và còn chỉ tiêu.

ĐH Luật cũng công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Ngành xét tuyển bổ sung: Ngành Ngôn ngữ Anh (D220201)- chuyên ngành Tiếng Anh  pháp lý.

Chỉ tiêu xét tuyển: 60

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học khối D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có tổng điểm 3 môn thi tuyển sinh từ 20,0 điểm trở lên, không có môn nào bị điểm ), môn Tiếng Anh không nhân hệ số.

Ảnh minh họa

Trường Đại học Luật – TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Cụ thể:

Điểm trúng tuyển (không nhân hệ số) như sau:

1.     Ngành Luật

- Điểm chuẩn vào chuyên ngành Luật Thương mại của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A, A1, C, D1,3

22

- Điểm chuẩn vào chuyên ngành Luật Dân sự của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

C

21,5

2.

A

21

3.

A1và D1,3

20,5

- Điểm chuẩn vào các chuyên ngành Luật Hình sự, Luật Hành chính và luật quốc tế của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

C

21

2.

A

20,5

3.

A1và D1,3

20

- Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành Luật Thương mại và Luật Dân sự không trúng tuyển nhưng đạt điểm chuẩn của ngành Luật (Khối C: 21,0 điểm, Khối A: 20,5 điểm, Khối A1 và D1,3: 20,0 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế. Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành. Thí sinh không phải làm đơn.

      2.  Ngành Quản trị - Luật:

Điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

D3

22

2.

A, A1và D1

21

    3. Ngành Quản trị kinh doanh:

Điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A, A1và D1,3

19

      4. Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

D1

19

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Tuyển bổ sung như sau:

a, Ngành Luật, mã ngành: D.380101.

-  Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, C, D1,3,6.

- Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối C: 21 điểm; Khối A: 20,5 điểm; Khối A1 và D1,3,6: 20 điểm.

-  Chỉ tiêu: 60 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 15 chỉ tiêu; Khối C: 15 chỉ tiêu; Khối D1,3,6: 15 chỉ tiêu.

b) Ngành Quản trị - Luật, mã ngành D.110103.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

- Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối D3: 22 điểm; Khối A, A1 và D1: 21 điểm.

- Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 10 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 10 chỉ tiêu.

c) Ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành D.340101.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

- Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19 điểm.

- Chỉ tiêu: 75 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 25 chỉ tiêu; Khối A1: 25 chỉ tiêu; Khối D1,3: 25 chỉ tiêu.

d) Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý, mã ngành D.220201.

- Khối thi xét tuyển: Khối D1.

- Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19 điểm.

- Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu.

Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi do Trường tổ chức thi cấp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường từ ngày 20/8 đến ngày 9/9/2014.

Hồng Nhung