Đồng Tháp quy định về thời gian dạy thêm, học thêm trong ngày

07/03/2019 07:07 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản, quy định về thời gian được dạy thêm và học thêm trong ngày.

Ngày 26/2/2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp – ông Huỳnh Thanh Hùng đã ký văn bản 24/SGDĐT-TTr, về việc quy định thời gian dạy thêm và học thêm trong ngày.

Theo đó, tiếp theo công văn hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, và dạy thêm, học thêm, căn cứ vào tình hình an ninh trật tự của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp quy định về thời gian dạy thêm và học thêm trong ngày như sau:

Buổi sáng sẽ bắt đầu từ 7h sáng và phải kết thúc vào lúc 11h trưa. Buổi chiều từ 13h30 và phải kết thúc vào lúc 17h. Buổi tối sẽ bắt đầu từ 18h và phải kết thúc vào lúc 20h.

Đồng Tháp vừa có quy định về thời gian được dạy thêm học thêm trong ngày (ảnh minh họa: P.L)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, toàn xã hội để giám sát việc thực hiện, đồng thời tổ chức việc triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung này.

Còn trong văn bản 25/SGDĐT-TTr, cũng do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp – ông Huỳnh Thanh Hùng ký ngày 27/2/2019 nêu rõ, tỉnh sẽ tổ chức khảo sát tình hình dạy thêm học thêm mỗi năm một lần.

Đối tượng được khảo sát là cha mẹ học sinh các bậc học, học sinh và giáo viên.

Tại các địa phương, đơn vị trực thuộc, tùy tình hình thực tế của việc dạy thêm học thêm, Hiệu trưởng có thể tổ chức khảo sát đột xuất, ngoài kế hoạch ít nhất một lần, có lập ban khảo sát của mỗi lần làm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ tổ chức các đợt thanh tra chuyên ngành dạy thêm học thêm, có xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát, xử lý sau khảo sát trên phạm vi cả tỉnh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ở các huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ thực hiện các công việc tương tự như vậy.

Riêng với năm học này, chỉ thực hiện việc khảo sát từ học kỳ 2, gồm một lần tổ chức khảo sát định kỳ hoặc đột xuất, còn những năm học kế tiếp thì sẽ thực hiện ngay từ đầu năm học.

Phương Linh