Dựa vào đâu để quy định học sinh giỏi mới được thi y dược?

14/01/2019 07:00 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Nếu quy định học lực loại Giỏi mới được đăng ký xét tuyển ngành Y, chẳng khác nào đã bỏ “đồng phục” ở trường phổ thông, lên đại học lại yêu cầu "đồng phục".

LTS: Đưa ra ý kiến về quy định học lực giỏi mới được xét tuyển ngành Y, thầy giáo Sơn Quang Huyến chỉ ra những bất cập, tréo ngoe của quy định này.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. 

Định hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ:

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. 

Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”. 

Giờ học của sinh viên ngành Y. Ảnh minh hoạ: caodangyduochcm.edu.vn

Như vậy, dạy học hiện nay nhằm phát huy năng lực, sở trường của học sinh. Qua năng lực của mình, học sinh có định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình. 

Vì vậy, chương trình giáo dục mới có môn học tự chọn, mục đích không gì khác hơn, đó là định hướng nghề nghiệp. 

Nghề nghiệp em thích, cần kiến thức gì, tập trung học nhiều kiến thức đó. Vì thế không đòi hỏi học sinh phải giỏi tất cả các môn. 

Học sinh không thể dùng xếp loại học lực, chọn nghề nghiệp của mình; cũng tương tự, các trường đại học cũng không thể dùng xếp loại học lực đó để tuyển sinh.

Nếu quy định xếp loại học lực loại Giỏi, mới được đăng ký xét tuyển ngành Y, chẳng khác nào đã bỏ “đồng phục” ở trường phổ thông, lên đại học lại yêu cầu có “đồng phục”. 

Có câu “một nghề cho chín, hơn chín nghề”, muốn có nghề “chín”, kiến thức nghề đó phải “chín”.

Học lực giỏi mới được đăng ký thi ngành y sẽ là một sai lầm lớn

Vì thế đòi hỏi thí sinh phải xếp loại Giỏi, mới được đăng ký xét tuyển là một quy định thiếu khoa học!   

Mặt khác quy định đó đi ngược lại xu thế đổi mới phương pháp giáo dục mà Bộ Giáo dục đang phát động, triển khai. 

Trước mắt nó gây ra xáo trộn không cần thiết cho xã hội, đẻ thêm tiêu cực trong tổng kết cuối năm ở lớp 12, vốn đã, đang nhức nhối cho ngành giáo dục. 

Tạo nghi ngờ cho giáo viên, vào các chủ trương của ngành giáo dục, về phương pháp, chương trình mới.

Thể hiện sự thiếu nhất quán, trong điều hành giáo dục từ trên xuống dưới; gây bất an cho học sinh cho xã hội; góp phần làm mất niềm tin của nhân dân vào Giáo dục. 

Lấy lại niềm tin của nhân dân vào ngành Giáo dục là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, xin đừng đưa ra những quy định “tréo ngoe” cản bước ngành Giáo dục.

Sơn Quang Huyến