Gần 140.000 học sinh phổ thông lưu ban trong năm học 2013-2014

19/09/2017 10:20 Thùy Linh
(GDVN) - Tỷ lệ bỏ học cấp Tiểu học của cả nước giảm dần từ 0,3% năm học 2010-2011 xuống còn 0,16% năm học 2013-2014.

Theo báo cáo phân tích ngành giáo dục về giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn 2011-2015 do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc thực hiện cho thấy: 

Tỷ lệ bỏ học

Tỷ lệ bỏ học cấp Tiểu học của cả nước giảm dần từ 0,3% năm học 2010-2011 xuống còn 0,16% năm học 2013-2014.

Tỷ lệ này giảm xuống rất thấp, có thể nói là hầu hết không có học sinh bỏ học ở cấp Tiểu học, nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. 

Tỷ lệ bỏ học cấp Trung học cơ sở trong giai đoạn vừa qua giảm, từ 2,12% năm học 2010-2011 xuống còn 1,37% năm học 2013-2014 (cao hơn nhiều so với cấp Tiểu học). 

Tương tự cấp Trung học cơ sở, tỷ lệ bỏ học cấp Trung học phổ thông trên cả nước từ 3,06% năm học 2010-2011 xuống còn 1,79% năm học 2013-2014.
 
Báo cáo cũng chỉ rõ, học sinh bỏ học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do điều kiện kinh tế của địa phương, của gia đình còn khó khăn nên các em bỏ học để tham gia lao động giúp đỡ gia đình.

Địa hình đi lại ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn, hay sự suy giảm lòng tin vào việc có thể kiếm được việc làm sau khi học hết trung học phổ thông cũng là những nguyên nhân khiến các em học sinh bỏ học. 

Tỷ lệ lưu ban: 

Gần 140.000 học sinh phổ thông lưu ban trong năm học 2013-2014 (Ảnh minh họa: Báo Tiền phong)

Đối với cấp Tiểu học giảm dần và năm học gần đây nhất (2013-2014) là 0,96%. Số lượng tuyệt đối cũng giảm, ứng với 0,96% là hơn 70.000 học sinh. 

Đối với cấp Trung học cơ sở giảm từ 1,36% năm học 2010-2011, xuống còn 0,93% năm học 2013-2014, tương ứng với gần 46.000 học sinh. 

Đối với cấp Trung học phổ thông giảm từ 1,6% năm học 2010-2011, xuống còn 0,94% năm học 2013-2014 tương ứng với gần 23.700 học sinh. 

Thùy Linh