Gần 350 sinh viên có thể bị xóa tên do thiếu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

19/10/2018 07:52 Việt Duy
(GDVN) - Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách 349 sinh viên khóa năm 2017 vẫn chưa nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngày 18/10/2018, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 349 sinh viên trúng tuyển của khóa 2017, cho tới nay vẫn chưa nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: ut.edu.vn)

Nhà trường cho biết, trong số này có cả 22 sinh viên chưa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển nhập học, ví dụ như thiếu giấy khai sinh, học bạ phổ thông.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đã rất nhiều lần thông báo, nhắc nhở các sinh viên thực hiện việc nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, để đối chiếu với hồ sơ nhập học theo đúng quy định.

Hơn 400 sinh viên ở Sài Gòn có thể bị buộc thôi học

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa thực hiện nghiêm túc việc này.

Những sinh viên không thực hiện các yêu cầu này có thể bị xem xét, kỷ luật theo đúng quy định, ví dụ như là xem xét xóa tên khỏi danh sách, cùng với việc khóa tài khoản sinh viên.

Còn trước mắt, nhà trường ra thông báo này, như là tính chất cảnh báo tới toàn thể sinh viên chưa hoàn thiện hồ sơ đúng quy định.

Gần đây nhất, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra thông báo, có 438 sinh viên của khóa 2016 chưa nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng có nguy cơ bị buộc thôi học.

Việt Duy