Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La không tham gia công tác thi năm 2019

27/05/2019 09:54 Trinh Phúc
(GDVN) - Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay ông Hoàng Tiến Đức không tham gia công tác thi.

Việc gian lận điểm thi tại tỉnh Sơn La đang khiến dư luận rất bức xúc. Trong đó có thông tin liên quan đến cá nhân ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Nhiều ý kiến cho rằng, để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, an toàn thì ông Hoàng Tiến Đức không nên tham gia vào công tác thi trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và được biết, năm nay ông Hoàng Tiến Đức không tham gia công tác thi.

Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (ảnh: Báo Giáo dục và Thời Đại).

Tuy nhiên, hiện ông Hoàng Tiến Đức vẫn làm Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thì chiếu theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, thông tư Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông số 02/VBHN – BGDĐT có thể thấy những lo lắng của dư luận là có cơ sở.

Cụ thể, Khoản 1, Điều 8 quy định: 

“Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (bao gồm lãnh đạo các Ban) để thực hiện các công việc của kỳ thi.

Các Ban của Hội đồng thi bao gồm: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách;

Ban Chấm thi tự luận 10; Ban Phúc khảo bài thi tự luận 11; thành viên khác của các Ban do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Thành phần Hội đồng

Chủ tịch: Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền;

Phó Chủ tịch: Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo trường đại học, cao đẳng phối hợp. Trường hợp đặc biệt, Phó Chủ tịch có thể là Trưởng các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Các ủy viên: Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo phòng, ban và tương đương của trường đại học, cao đẳng phối hợp; trong đó, ủy viên thường trực là lãnh đạo Phòng Khảo thí của sở giáo dục và đào tạo.

Những người có người thân dự thi tại Hội đồng thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng thi và không được tham gia các Ban của Hội đồng thi”.

Trinh Phúc