Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nói sẽ xét tuyển xong giáo viên hợp đồng vào tháng 7

10/06/2020 06:29 Đỗ Thơm
GDVN- Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - bà Vũ Thị Hà cho biết, dự kiến đến hết ngày 31/7, việc tổ chức xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng sẽ xong.

Ngày 9/6, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - bà Vũ Thu Hà cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - bà Vũ Thu Hà thông tin tại cuộc họp. Ảnh: hnoi.gov.vn

Tại cuộc họp, bà Hà đã thông tin chi tiết về toàn bộ quá trình chuẩn bị, triển khai, ban hành kế hoạch và việc thực hiện, tổ chức nội dung trên.

Theo văn bản số 5378 của Bộ Nội vu ngày 5/11/2019 có hướng dẫn với các đơn vị về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có lao động hợp đồng và có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Thực hiện nội dung này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao Sở Nội vụ phối hợp cùng Sở Giáo dục rà soát, triển khai.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức một kỳ thi tuyển giáo viên theo đúng quy định.

Cuối năm 2019, đã có văn bản hướng dẫn nội dung này. Thành phố đã có chỉ đạo sau kỳ thi tuyển 2019, năm 2020, Thành phố sẽ tiến hành xét tuyển với các giáo viên ký hợp đồng từ năm 2015 trở về trước.

Sau khi xét tuyển sẽ tiến hành thi tuyển các chỉ tiêu còn lại.

Để thực hiện nội dung này, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản để hướng dẫn.

Bước thứ nhất là các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp đủ điều kiện để được xét tuyển theo văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Các quận huyện đã rà soát, kiểm duyệt các hồ sơ tránh trường hợp nhầm lẫn đối tượng không phù hợp theo hướng dẫn.

Sở cũng đã yêu cầu các quận huyện công khai các trường hợp đủ điều kiện được xét tuyển ở tại các đơn vị.

Về nội dung trên, từ tháng 1 đến cuối tháng 3, đã tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ, công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện.

Sau khi tổng hợp danh sách các trường hợp đủ điều kiện, số lượng đủ điều kiện là 2.034 trường hợp.

Tiếp theo, để tổ chức kỳ xét tuyển đặc cách theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ với nhóm đối tượng này là cần rà soát đảm bảo chỉ tiêu đủ điều kiện xét tuyển.

Bà Hà nói rõ thêm, đối với các kỳ thi thông thường, số lượng chỉ tiêu thiếu bao nhiêu, kế hoạch tuyển dụng công khai, các trường hợp đủ điều kiện tiêu chí thì dự thi và có cạnh tranh.

Như vậy, có thể thiếu một chỉ tiêu nhưng nhiều trường hợp cùng đăng ký. Khi thi, trường hợp nào điểm cao nhất, đáp ứng yêu cầu thì trúng tuyển.

Nhưng với nhóm đối tượng xét tuyển đặc cách theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nội vụ là xét tuyển có ưu tiên, tạo điều kiện cho các thí sinh được đặc cách có chỉ tiêu.

Hà Nội nói vẫn xét tuyển, giáo viên hợp đồng lâu năm chưa thể vui
Hà Nội nói vẫn xét tuyển, giáo viên hợp đồng lâu năm chưa thể vui

Vì vậy, với 2.034 trường hợp, Hà Nội rà soát ở 3 cấp học mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, đồng thời rà soát chỉ tiêu.

Các trường hợp này không phải cạnh tranh.

Theo đó, năm 2020, chỉ tiêu của toàn bộ 3 cấp học còn thiếu là 5.125 chỉ tiêu.

Số giáo viên cần xét tuyển đặc cách là 2034. Như vậy, tổng chỉ tiêu nhiều hơn số giáo viên cần tuyển.

Tuy nhiên, cấp Tiểu học và Trung học cơ sở có các phân môn. Hà Nội rà soát thì có 4 môn thiếu chỉ tiêu, là giáo viên Tiếng Anh Tiểu học. giáo viên Toán, giáo viên văn, giáo viên Tiếng Anh của Trung học cơ sở.

Đối chiếu với số lao động hợp đồng đủ điều kiện và số chỉ tiêu thì số chỉ tiêu ít hơn.

Mặc dù tổng số chỉ tiêu thì nhiều hơn nhưng chia về phân môn thì lại thiếu.

Để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Sở đã báo cáo Thành phố, thường trực, Ban thường vụ và được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cho bổ sung thiếu 224 chỉ tiêu cho 4 môn trên, bổ sung từ quỹ dự phòng trong nguồn biên chế hiện có.

Như vậy, toàn bộ số chỉ tiêu được bổ sung sẽ là 5.349. 5.349 chỉ tiêu này đảm bảo chỉ tiêu đủ cho số 2.034 giáo viên có hợp đồng có đủ điều kiện.

Và ngày 9/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch.

Dự kiến ngày 10/6, Sở Nội vụ sẽ triển khai toàn bộ các bước tiếp theo đến các quận, huyện để bắt đầu triển khai xét tuyển các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Về tiến độ, bà Hà cho biết, đầu tiên là tiếp nhận số đăng ký dự tuyển.

Lần này chỉ có 2.034 trường hợp mới được tham dự kỳ xét tuyển.

Các trường hợp này đăng ký dự tuyển, có phiếu đăng ký. Thí sinh có thể đăng ký vào bất cứ chỉ tiêu nào phù hợp.

Số thí sinh đăng ký dự tuyển, cuối ngày đều được công khai. Công khai các chỉ tiêu thí sinh đã đăng ký để các thí sinh còn lại biết chỉ tiêu nào đã có người đăng ký, chỉ tiêu nào còn trống để lựa chọn, tránh việc cạnh tranh.

Sở Nội vụ dự kiến cho các thí sinh có 2 lần thay đổi nguyện vọng.

Sau khi đăng ký các chỉ tiêu, nếu thí sinh thấy có đăng ký trùng cùng một chỉ tiêu và có chỉ tiêu còn trống thì được thay đổi nguyện vọng.

Theo bà Hà, việc thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch các nội dung, đảm bảo tối đa quyền lợi cho các thí sinh. Quyền lựa chọn chỉ tiêu nào là của thí sinh.

Dự kiến đến hết ngày 12/7 sau khi các thí sinh thay đổi nguyện vọng thì sẽ công khai danh sách.

Sau đó thực hiện kiểm tra hồ sơ trên phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh để xét vòng 1.

Vòng 2, các thí sinh thực hành để xét năng lực. Toàn bộ nội dung ôn tập thì sẽ được hướng dẫn chung toàn thành phố.

Nếu trải qua kỳ thực hành đảm bảo các điều kiện đặt ra, đạt trên 50 điểm thì thí sinh được trúng tuyển.

Bà Hà cho biết, theo dự kiến đến hết ngày 31/7 thì việc tổ chức xét tuyển sẽ xong.

Đỗ Thơm