Ngày 26/3/2020, nguồn tin của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã xác nhận, bắt đầu từ ngày 1/4 sắp đến, Giáo sư Mai Hồng Quỳ sẽ không còn là Hiệu trưởng của Trường Đại học Hoa Sen.

Hội đồng trường của Đại học Hoa Sen đã họp cùng ngày, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng của bà Quỳ kể từ ngày nói trên.

Giáo sư Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: HSU)

Theo giải thích của Giáo sư Mai Hồng Quỳ, bà xin ngưng chức vụ Hiệu trưởng là do nguyện vọng cá nhân, chứ không có vấn đề gì với nhà trường hay đơn vị chủ đầu tư của trường.

Sau khi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được hơn 10 năm (từ tháng 1/2008 đến tháng 8/2018), bà Mai Hồng Quỳ đã nghỉ hưu theo chế độ, và về làm Hiệu trưởng của Trường Đại học Hoa Sen từ tháng 12/2018.

Thông tin từ nhà trường cho biết, Hiệu trưởng tương lai của Trường Đại học Hoa Sen có thể là một Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng một trường đại học là thành viên của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng