Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn

14/05/2020 06:25 Tùng Dương
(GDVN) - Giáo viên sẽ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục, tự chủ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh.

Đó là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư Điều lệ trường tiểu học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để lấy ý kiến góp ý từ dư luận.

Dự thảo Thông tư khi khi được thông qua sẽ thay thế cho Thông tư số 41/2010/TT- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học đã có nhiều nội dung không còn phù hợp với các văn bản quy pháp luật hiện nay, không đáp ứng được các yêu cầu của chương trình phổ thông 2018 cũng như yêu cầu của thực tế cuộc sống sau 10 năm tồn tại.

So với Thông tư 41, dự thảo có nhiều điểm mới, trong đó tập trung đổi mới quản lý nhà trường. Theo đó, nhà trường tiểu học được trao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội nhiều hơn; công tác kiểm tra đánh giá được đổi mới; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải, tăng ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà trường…

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Điều lệ trường tiểu học đến hết ngày 6/7/2020.

Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn. Đó là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư Điều lệ trường tiểu học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để lấy ý kiến góp ý từ dư luận. Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương