Giáo viên tiểu học mới trúng tuyển, có bằng đại học, sẽ được xếp hạng mấy?

14/06/2019 07:03 Linh Hương
(GDVN) - Hiện nay, một số giáo viên tiểu học mới trúng tuyển, có bằng đại học băn khoăn không biết mình được xếp hạng thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy định của Luật Viên chức, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc:

“Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” (Điều 31 Luật Viên chức).

Giáo viên Tiểu học mới trúng tuyển, có bằng đại học, sẽ được xếp hạng mấy? (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, làm căn cứ để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học công lập.

Căn cứ quy định tại Thông tư nêu trên, giáo viên tiểu học được xếp vào 3 hạng (hạng IV, hạng III, hạng II), mỗi hạng có các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn chức danh.

Trong đó, trình độ đào tạo chỉ là một trong số các yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học các hạng.

Do đó, nếu giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng (chưa qua thời gian tập sự và giảng dạy) có trình độ đại học nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí khác (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thời gian giữ hạng,…) của hạng cao hơn, thì sẽ được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV, hưởng hệ số lương 1,86.

Linh Hương