Gợi ý cách làm đề thi tốt nghiệp môn Sinh học

03/06/2011 09:25
(GDVN) - Chúng tôi sẽ chuyển đến độc giả đáp án của đề thi trong một vài phút nữa. Mời độc giả đón xem!

(GDVN) - Chiều 3/6, thí sinh (TS) thi tốt nghiệp THPT đã thực hiện xong phần thi Sinh học với thời gian 60 phút.

Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến độc giả gợi ý làm bài đề Sinh học:

Mã đề 385

1A 2D 3B 4B 5D 6A 7D 8B 9C 10D
11C 12A 13A 14C 15B 16D 17B 18C 19A 20D
21 22B 23D 24A 25A 26D 27A 28A 29B 30B
31C 32A 33B 34C 35C 36A 37A 38C 39D 40C
41C 42C 43C 44D 45B 46D 47B 48D


Mã đề 981

1D-2C-3B-4B-5C-6D-7A-8D-9D-10C
11B-12C-13C-14B-15A-16B-17D-18D-19B-20A
21A-22A-23A-24A-25A-26D-27A-28A-29D-30B
31C-32A-33B-34B-35C-36C-37D-38B-39D-40C
41D-42C-43B-44B-45D-46A-47C-48C

Mã đề 624

1C 2C 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9B 10D
11C 12D 13C 14B 15B 16B 17C 18B 19A 20A
21C 22B 23C 24B 25B 26C 27B 28C 29C
30D 31D 32D 33B 34A 35A 36A 37C 38A 39D 40B

Mã đề 279

1A-2C-3B-4A-5C-6B-7D-8C-9B-10D
11D-12C-13A-14C-15A-16B-17C-18C-19A-20C
21D-22B-23D-24A-25D-26B-27D-28A-29B-30A
31A-32C-33D-34C-35C-36D-37A-38B-39B-40D
41D-42A-43B-44B-45B-46A-47D-48C

Mã đề735

1D-2B-3B-4D-5D-6B-7A-8C-9B-10A
11D-12C-13D-14A-15A-16C-17B-18D-19A-20C
21D-22B-23C-24B-25C-26B-27A-28B-29D-30B
31A-32C-33A-34C-35B-36C-37B-38A-39D-40D
41A-42A-43D-44C-45C-46D-47A-48

Mã đề146

1D-2C-3A-4D-5B-6B-7A-8A-9D-10D
11A-12A-13C-14D-15A-16A-17C-18D-19B-20C
21C-22C-23D-24D-25B-26D-27B-28D-29B-30A
31B-32B-33A-34B-35D-36C-37B-38D-39A-40B
41B-42C-43C-44D-45C-46C-47C-48B
 

Giáo Vũ Thị Mai Hương - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và luyện thi ĐH Vĩnh Viễn TP.HCM

{iarelatednews articleid='3802,3750,3749,3744,3747,3742,3733,3709,454'}