Hà Nội chốt thời gian, công bố mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 song bằng

20/05/2018 07:39 Thùy Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở song bằng năm học 2018-2019.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 song bằng của Hà Nội năm học 2018-2019 như sau:

Về việc dự tuyển song bằng vào lớp 6, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 (NV1) và trường nguyện vọng 2 (NV2).

Học sinh nhận đơn đăng ký nguyện vọng tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học.

Thời gian nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển:

Học sinh nộp tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học chậm nhất ngày 31/5/2018; học sinh sử dụng mã trường thống nhất để viết phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển.

Trường tiểu học tập hợp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển nộp cho phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 04/6/2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, lập danh sách, nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 06/6/2018.

Học sinh xem danh sách, số báo danh và tiếp nhận Phiếu báo dự kiểm tra tại trường trung học cơ sở nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngày 15/6/2018.

Về ngày kiểm tra và bài kiểm tra:

Sáng ngày 20/6/2018: Thí sinh làm bài kiểm tra môn tiếng Anh

 8h30: Tập trung thí sinh, gọi thí sinh vào phòng kiểm tra.

9h00: Bắt đầu tính giờ làm bài phần viết (Thời gian làm bài: 45 phút)

9h45
: Thu bài kiểm tra phần viết

10h05: Bắt đầu tính giờ làm bài phần nghe (Thời gian làm bài: 30 phút)

10h35: Thu bài kiểm tra phần nghe

Chiều ngày 20/6/2018: Thí sinh làm bài kiểm tra môn Toán bằng tiếng Anh

14h15: Tập trung thí sinh, gọi thí sinh vào phòng kiểm tra.

14h45: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Toán (Thời gian làm bài : 60 phút)

15h45: Thu bài kiểm tra môn Toán

Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 30/6/2018:

Công bố điểm xét tuyển tại trường trung học cơ sở;

Trường trung học cơ sở nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển.

Thùy Linh